Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse toetuse taotlemine e-teeninduses
 
Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses  
— Munitsipaaleluruumi üürimise taotlus    WORD PDF
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
— Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus e-teeninduses  
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
Puudega lastele sotsiaalteenuste taotlemine e-teeninduses  

 

Alusharidusega seotud avaldused

Lasteaiakoha taotlemine e-teeninduses  
Lasteaia erirühma koha taotlus  
Koduse mudilase toetuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse kohatasu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse toidukulu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Eralasteasutuse toetuse taotlemine e-teeninduses  
Lapsehoiuteenuse toetamise taotlemine e-teeninduses  

NB! Paberil on võimalik esitada taotlusi Rae vallavalitsuses kohapeal!

Sport/kultuur/huvitegevus

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine e-teeninduses  
Reklaamimaksu kord

 

Lemmiklooma registreerimine