Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse (sh ravimi, hambaravi) toetuse taotlemine e-teeninduses
 
Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses   PDF
— Munitsipaaleluruumi üürimise taotlus    WORD PDF
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses   PDF
— Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus e-teeninduses  
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
Puudega lastele sotsiaalteenuste taotlemine e-teeninduses   PDF

 

Alusharidusega seotud avaldused

Lasteaiakoha taotlemine e-teeninduses  
Lasteaia erirühma koha taotlus  
Koduse mudilase toetuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse kohatasu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse toidukulu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Eralasteasutuse toetuse taotlemine e-teeninduses  
Lapsehoiuteenuse toetamise taotlemine e-teeninduses  

NB! Paberil on võimalik esitada taotlusi Rae vallavalitsuses kohapeal!

Sport/kultuur/huvitegevus

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Kaevetöödest

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine e-teeninduses  
Reklaamimaksu kord

 

Lemmiklooma registreerimine