Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse toetuse taotlemine e-teeninduses
 
 
Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses  
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
— Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise taotlus  

 

Sport/kultuur/huvitegevus

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse taotluse vorm eraisikule
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse taotluse vorm juriidilistele isikutele
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse aruande vorm eraisikutele
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse aruande vorm juriidilistele isikutele
Huvitegevuse kuluhüvitise taotlus e-teeninduses  
Sporditegevuse kuluhüvitise taotlemine e-teeninduses  
Taotlus sportlaste tunnustamiseks e-teeninduses  

 

 

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsioon
Reklaamimaksu kord

 

Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid

Detailplaneeringu algatamise taotlus (lisada eskiis!)  
Ehitustegevusega seotud avalduste vormid: Ehitisregister

 

Lemmiklooma registreerimine

Jäätmevaldkonna avaldused

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks 
Jäätmeõiend