Rae vald on soodsa geograafilise asendi ja ettevõtluskeskkonnaga piirkond Eestis. Peamised äri- ja tootmispiirkonnad asuvad valda läbivate magistraalteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee ääres.
 

2015. aasta märtsi seisuga moodustavad äri- ja tootmismaad Rae valla 206,7 km² suurusest maa-alast ligi 10% ning see on kaetud 34% ulatuses äri- ja tootmismaa detailplaneeringutega. 

Äri - ja tootmismaa on kaetud ümardatult 680 hektari ulatuses detailplaneeringutega ning ligi 1400 hektari suurune territoorium on ettevõtluse arenguks või laiendamiseks vaba.

Laiahaardelisem äri- ja tootmismaade areng on valla arengukava järgi ette nähtud logistiliselt kõige suurema perspektiiviga piirkonda, magistraalteede liitumispunkti, Jüri alevikku ja selle kõrvalaladele. Tootmise areng on kavandatud samuti Soodevahe küla tööstuspiirkonda, mis on jätk Tallinna Suur- Sõjamäe tee ääres asuvale tootmisalale.

Ka valla lõunaosas Vaida aleviku ümbruses asuvad planeeringu järgi äri- ja tootmismaad. Teenindus- ja büroopindadele suunatud ärimaad paiknevad peamiselt Tallinna-Tartu maantee ääres Peetri ja Assaku aleviku piirkonnas ning ka Jüri ja Lagedi alevikus.

Statistikaameti andmetel tegutses 2011. aastal 1167 ettevõtet. Äriregistri andmetel tegutses 2011. aastal Rae vallas 602 ettevõtet, mille aastakäive oli vähemalt 10 000 eurot. Peamised käivet andvad sektorid on ülekaalukalt jae- ja hulgimüük ning tööstus, ka veondus ja transport ning ehitus.
 
Kui 2011. aastal tegutses äriregistri andmete järgi Rae vallas 2195 ettevõtet, siis
2015. aasta märtsikuu seisuga tegutseb valla territooriumil 2382 osaühingut või aktsiaseltsi. Lisaks tuleb arvestada veel FIE-de ja MTÜ-dega, mida on registreeritud valda 500. Arvestades kõiki tegutsemise õiguslikke vorme, ulatub ühingute arv äriregistri andmete järgi märtsikuus 2934-ni.