Hulkuvad loomad

Rae vald on sõlminud hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks ja hoidmiseks lepingu MTÜ-ga Loomade Hoiupaik.

Infot MTÜ-s Loomade Hoiupaik asuvate loomade kohta saate tel nr 53 494 045 (kell 10-17), www.pets.ee

Lahtiselt jooksvast või ohtlikust loomast teavitamine

28.02.19

Ohtliku looma korral on alati kõige kiirem lahendus kutsuda politsei. Nemad suudavad ohu likvideerida ning samuti on neil õigus alustada vastavat menetlust.

Kui loom ohtlik ei ole, aga on näha, et tal kodu ei ole, saab loomast ja tema asukohast teavitada valla keskkonnaspetsialisti või 24 tundi ööpäevas töötavat loomade hoiupaika. Juhul kui on teada, kelle loom see on, saab ise omanikule öelda. Ka keskkonnaspetsialisti informeerides on oluline info olemasolul öelda, kellele loom kuulub. 

Juhul, kui loom ei ole ohtlik, võib inimene kuni kinnipüüdja tulekuni hoida teda oma aias või piiratud territooriumil, et loom ära ei jookseks. Kuid mingit kohustust looma kinni hoida mõistagi ei ole ja kui loom tundub ohtlik, siis kindlasti ei ole mõtet riskeerida tema püüdmisel, vaid mõistlik on teavitada politseid, keskkonnaspetsialisti või hoiupaika.

Paraku võib olla aga probleemiks see, et kohalejõudmine võtab aega ja kui kinnipüüdja on lõpuks kohal, siis looma enam ei leita. Loom aga võib hulkuda edasi ja käituda ka teiste inimeste ja loomadega agressiivselt. Sellistel puhkudel on mõistlik võimalikult kiiresti informeerida ohtlikust vabalt ringi jooksvast kõiki kättesaadavaid ümberkaudseid inimesi ning üritada anda looma asukohast teada koostööd tehes.

Olulised kontaktid, mida peab teadma

Keskkonnaspetsialist: Tel 605 6781, 5551 1750

MTÜ Loomade Hoiupaik:  24 h töötav telefon 631 4747

Politsei ja hädaabi: Tel 112