Eestkoste seadmine

Eestkoste seatakse Rae valla lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse eestkoste seada ka lapse üle, kes on muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.

Isik, kes soovib hakata alaealisele eestkostjaks, peab pöörduma eestkosteasutuse Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametisse. Ettepaneku isiku määramiseks eestkostjaks teeb eestkosteasutus, eestkoste seadmise otsustab kohus, Rae Vallavalitsuse avalduse alusel. Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

Eestkostja on lapse seaduslik esindaja, kes on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest. Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks.

Eestkoste: Perekonnaseaduse 3. osa „Eestkoste" 12. peatükk „Eestkoste alaealise üle".