Jüri Gümnaasiumi uus õppehoone avati 8.detsembril

 

Rae valla keskuses Jüri alevikus avati 8. detsembril pidulikult uus 288kohaline õppehoone, kuhu kolivad gümnasistid ja Rae Huvialakooli õpilased.

„Uue gümnaasiumihoone ehitamine on Eesti tingimustes haruldane juhtum, vähemalt munitsipaalkoolide puhul, koole kiputakse me riigis ikka õpilaste vähesusele viidates kinni panema,“ sõnas Rae vallavanem Mart Võrklaev. „Rae vallas on aga koolikohtade põud, seepärast võtsimegi kätte ja ehitasime Jüri Gümnaasiumi gümnasistidele täiesti uue maja – 288 kohalise õppehoone, mis läks maksma üle 4 miljoni euro.“

Gümnaasiumi laiendus on vallavanema sõnul eriti oluline, sest arvestades sündide arvu kasvu ja elanikkonna suurenemist ei suutnud senine hoone kõiki Rae valla õpilasi enam ära mahutada. „Jüri Gümnaasiumi vilistlasena olen kahekordselt rõõmus – kool sai uue hingamise ja vald sai juurde terve hulga koolikohti,“ ütles Mart Võrklaev. „Ennekõike sai leevendust gümnaasiumiosa, kuid uude hoonesse lahkuvate gümnasistide arvelt saavad senisest rohkem ruumi ka alg- ja põhikooli astmete õpilased.“

Lisaks 288le gümnaasiumiõpilasele kolib uude hoonesse ka Rae Huvialakool – uues hoones leiavad koha nii individuaalõppeklassid pilliõppeks, õppeklassid ansamblitele, tantsusaal tantsutundideks kui ka palju muud. Uues hoones on üle 30 klassiruumi, 96 kohaline auditoorium, söögisaal, garderoobid õpilastele ja õpetajatele, lao- ja hoiuruumid ja palju muudki. „Julgen väita, et kooli juurde on loodud ideaalilähedased ja toimivad tugiteenused,“ rääkis Mart Võrklaev. „Usun, et koolihoone õigustab end igati, pealegi on Jüri ju lähiasumite, tegelikult ka naabervaldade lastele geograafilises mõttes tõmbekeskuseks.“

Uue koolihoone ehitus läks Mart Võrklaeva sõnul maksma 3,7 miljonit eurot, klasside sisustamisele ja õppetööks vajalikule tehnikale kulus täiendavalt üle 350 000 euro. „Osaliselt saime ehitust rahastada vallaeelarvest, kuid tuli võtta ka pangalaenu,“ lisas Mart Võrklaev. „Uus hoone valmis kiiresti – leping riigihanke võitnud Riito Ehituse ASiga kirjutati alla alles eelmise aasta novembris.“

Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro sõnul valmis uus õppehoone väga õigel hetkel. „Senine kompleks oli meile juba üsna kitsaks jäämas – tänavust õppeaastat alustasime 970 õpilase, 106 pedagoogi ja 38 majandustöötajaga,“ ütles Maria Tiro. „Eelmise õppeaastaga võrreldes kasvas aga õpilaste arv koolis tervelt 70 võrra ning on teada, et see kasv jätkub ka lähiaastatel. Nüüd oleme õpilaste arvu kasvuks valmis.“

Jüri Gümnaasiumi laiendamise ehitusleping sai allkirjad

Täna, 26.novembril allkirjastasid vallavanema ülesannetes Priit Põldmäe ja RIITO Ehituse AS juhatuse liige Erik Liiv Facio Ehituse OÜ, OÜ Facio ja RIITO Ehituse AS esindajana alla ehituslepingu Jüri Gümnaasiumi laiendamiseks summas 3 694 895 eurot. 
Projekti järgi laiendatakse kooli ennekõike gümnaasiumile mõeldud ruumide osas, kuid juurde saab õppepinda ka huvialakool, mis praegu saab tegutseda ruumide kitsikuse tõttu vaid 200 noore huvides.
Klassiruume tuleb juurde umbes 30, lisaks saab kool multifunktsionaalse ja kaasaegse 96 – kohalise auditooriumi.
Laienenud Jüri Gümnaasiumis saab õppida kolmel õppesuunal: reaalsuund, loomemajandus ja kultuur või ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted. Kokku  saab gümnaasiumis õppida 288 noort, õpilaste arv põhi - ja algkooliga kokku saab kasvada peale laienduse valmimist vähemalt 1100-ni.
Tänavu suvel korraldatud riigihankele esitati kokku 14 pakkumust ja edukaks tunnistati odavaim - RIITO Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Facio ühispakkumus hinnaga 3 694 895 eurot.
Kooli laiendustöödega alustatakse lähipäevadel. Ehituse järelvalvet teostab Ehituskorralduse OÜ.
 
Fotod ehituslepingu allkirjastamisest Jüri Gümnaasiumis
 

Täna tunnistati edukaks parim riigihanke pakkumine Jüri Gümnaasiumi laienduseks

Täna 14.augustil tunnistas Rae Vallavalitsus edukaks Jüri Gümnaasiumi laienduseks korraldatud riigihanke parima pakkumise.
„Korraldatud riigihankele esitati kokku 14 pakkumust ja edukaks tunnistati odavaim - RIITO Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Facio ühispakkumus hinnaga 3 694 895 eurot (sisaldab käibemaksu)", ütles vallavanem Mart Võrklaev.
Tööde teostamiseks saab sõlmida lepingu vastavalt riigihangete seaduses sätestatud 14 päeva möödumist pärast pakkumuse edukaks tunnistamist, kui ei ole esitatud vastuväiteid.
Projekti järgi laiendatakse kooli ennekõike gümnaasiumile mõeldud ruumide osas, kuid juurde saab õppepinda ka huvialakool, mis praegu saab tegutseda ruumide kitsikuse tõttu vaid 200 noore huvides.
Klassiruume tuleb juurde umbes 30, lisaks saab kool multifunktsionaalse ja kaasaegse 96 – kohalise auditooriumi.
Laienenud Jüri Gümnaasiumis saab õppida kolmel õppesuunal: reaalsuund, loomemajandus ja kultuur või ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted. Kokku saab gümnaasiumis õppida 288 noort, õpilaste arv põhi- ja algkooliga kokku saab kasvada vähemalt 1100-ni.
Seoses õpilaste arvu kasvuga laiendab vallavalitsus kooli sportimisvõimalusi. 6.augustil kuulutas vallavalitsus välja riigihanke Jüri Gümnaasiumi Pallihalli projekteerimis-ehitustööde teostamiseks. 
 
Vaade laiendatud Jüri Gümnaasiumile 
Showing 3 results.