« Назад

Jüri Gümnaasiumi laiendamise ehitusleping sai allkirjad

Täna, 26.novembril allkirjastasid vallavanema ülesannetes Priit Põldmäe ja RIITO Ehituse AS juhatuse liige Erik Liiv Facio Ehituse OÜ, OÜ Facio ja RIITO Ehituse AS esindajana alla ehituslepingu Jüri Gümnaasiumi laiendamiseks summas 3 694 895 eurot. 
Projekti järgi laiendatakse kooli ennekõike gümnaasiumile mõeldud ruumide osas, kuid juurde saab õppepinda ka huvialakool, mis praegu saab tegutseda ruumide kitsikuse tõttu vaid 200 noore huvides.
Klassiruume tuleb juurde umbes 30, lisaks saab kool multifunktsionaalse ja kaasaegse 96 – kohalise auditooriumi.
Laienenud Jüri Gümnaasiumis saab õppida kolmel õppesuunal: reaalsuund, loomemajandus ja kultuur või ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted. Kokku  saab gümnaasiumis õppida 288 noort, õpilaste arv põhi - ja algkooliga kokku saab kasvada peale laienduse valmimist vähemalt 1100-ni.
Tänavu suvel korraldatud riigihankele esitati kokku 14 pakkumust ja edukaks tunnistati odavaim - RIITO Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Facio ühispakkumus hinnaga 3 694 895 eurot.
Kooli laiendustöödega alustatakse lähipäevadel. Ehituse järelvalvet teostab Ehituskorralduse OÜ.
 
Fotod ehituslepingu allkirjastamisest Jüri Gümnaasiumis