« Back

Jüri Gümnaasiumi uus õppehoone avati 8.detsembril

 

Rae valla keskuses Jüri alevikus avati 8. detsembril pidulikult uus 288kohaline õppehoone, kuhu kolivad gümnasistid ja Rae Huvialakooli õpilased.

„Uue gümnaasiumihoone ehitamine on Eesti tingimustes haruldane juhtum, vähemalt munitsipaalkoolide puhul, koole kiputakse me riigis ikka õpilaste vähesusele viidates kinni panema,“ sõnas Rae vallavanem Mart Võrklaev. „Rae vallas on aga koolikohtade põud, seepärast võtsimegi kätte ja ehitasime Jüri Gümnaasiumi gümnasistidele täiesti uue maja – 288 kohalise õppehoone, mis läks maksma üle 4 miljoni euro.“

Gümnaasiumi laiendus on vallavanema sõnul eriti oluline, sest arvestades sündide arvu kasvu ja elanikkonna suurenemist ei suutnud senine hoone kõiki Rae valla õpilasi enam ära mahutada. „Jüri Gümnaasiumi vilistlasena olen kahekordselt rõõmus – kool sai uue hingamise ja vald sai juurde terve hulga koolikohti,“ ütles Mart Võrklaev. „Ennekõike sai leevendust gümnaasiumiosa, kuid uude hoonesse lahkuvate gümnasistide arvelt saavad senisest rohkem ruumi ka alg- ja põhikooli astmete õpilased.“

Lisaks 288le gümnaasiumiõpilasele kolib uude hoonesse ka Rae Huvialakool – uues hoones leiavad koha nii individuaalõppeklassid pilliõppeks, õppeklassid ansamblitele, tantsusaal tantsutundideks kui ka palju muud. Uues hoones on üle 30 klassiruumi, 96 kohaline auditoorium, söögisaal, garderoobid õpilastele ja õpetajatele, lao- ja hoiuruumid ja palju muudki. „Julgen väita, et kooli juurde on loodud ideaalilähedased ja toimivad tugiteenused,“ rääkis Mart Võrklaev. „Usun, et koolihoone õigustab end igati, pealegi on Jüri ju lähiasumite, tegelikult ka naabervaldade lastele geograafilises mõttes tõmbekeskuseks.“

Uue koolihoone ehitus läks Mart Võrklaeva sõnul maksma 3,7 miljonit eurot, klasside sisustamisele ja õppetööks vajalikule tehnikale kulus täiendavalt üle 350 000 euro. „Osaliselt saime ehitust rahastada vallaeelarvest, kuid tuli võtta ka pangalaenu,“ lisas Mart Võrklaev. „Uus hoone valmis kiiresti – leping riigihanke võitnud Riito Ehituse ASiga kirjutati alla alles eelmise aasta novembris.“

Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro sõnul valmis uus õppehoone väga õigel hetkel. „Senine kompleks oli meile juba üsna kitsaks jäämas – tänavust õppeaastat alustasime 970 õpilase, 106 pedagoogi ja 38 majandustöötajaga,“ ütles Maria Tiro. „Eelmise õppeaastaga võrreldes kasvas aga õpilaste arv koolis tervelt 70 võrra ning on teada, et see kasv jätkub ka lähiaastatel. Nüüd oleme õpilaste arvu kasvuks valmis.“