« Назад

Täna tunnistati edukaks parim riigihanke pakkumine Jüri Gümnaasiumi laienduseks

Täna 14.augustil tunnistas Rae Vallavalitsus edukaks Jüri Gümnaasiumi laienduseks korraldatud riigihanke parima pakkumise.
„Korraldatud riigihankele esitati kokku 14 pakkumust ja edukaks tunnistati odavaim - RIITO Ehituse AS, Facio Ehituse OÜ ja OÜ Facio ühispakkumus hinnaga 3 694 895 eurot (sisaldab käibemaksu)", ütles vallavanem Mart Võrklaev.
Tööde teostamiseks saab sõlmida lepingu vastavalt riigihangete seaduses sätestatud 14 päeva möödumist pärast pakkumuse edukaks tunnistamist, kui ei ole esitatud vastuväiteid.
Projekti järgi laiendatakse kooli ennekõike gümnaasiumile mõeldud ruumide osas, kuid juurde saab õppepinda ka huvialakool, mis praegu saab tegutseda ruumide kitsikuse tõttu vaid 200 noore huvides.
Klassiruume tuleb juurde umbes 30, lisaks saab kool multifunktsionaalse ja kaasaegse 96 – kohalise auditooriumi.
Laienenud Jüri Gümnaasiumis saab õppida kolmel õppesuunal: reaalsuund, loomemajandus ja kultuur või ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted. Kokku saab gümnaasiumis õppida 288 noort, õpilaste arv põhi- ja algkooliga kokku saab kasvada vähemalt 1100-ni.
Seoses õpilaste arvu kasvuga laiendab vallavalitsus kooli sportimisvõimalusi. 6.augustil kuulutas vallavalitsus välja riigihanke Jüri Gümnaasiumi Pallihalli projekteerimis-ehitustööde teostamiseks. 
 
Vaade laiendatud Jüri Gümnaasiumile