« Back

Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapp

17. mail kuulutas vallavalitsus kuulutas välja hanke Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapi elluviija leidmiseks. See tähendab, et tänavu saab lõpuks valmis suur teeehitusprojekt, mille projekteerimistöödega alustati juba aastal 2012.

Tööde esimese etapis remonditi suur osa Kasemäe tänavast ja rajati Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale ringristmik. Teises etapis ehitatati välja Rebase tänava pikendus koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega ning sel aastal toimuva kolmanda etapina remonditakse Ehituse tänav, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee.

Hanke pakkumuste avamine toimub 12.06.2018 ja eeldatava ehitusperioodi kestuseks on hanke kohaselt kolm kuud. Projekti rahastatakse Rae valla eelarvest.