Tähtaja pikendus

Seoses vähese osalejate arvuga pikendatakse konkursile registreerumise tähtaega. 

Uus tähtaeg on 17.08.2018. Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või suuliselt Rae vallavalitsusele ege.kibuspuu@rae.ee, 6056 781, 6056 750. 

 

Kaunid kodud loovad kogukonnale ilusat elukeskkonda

Üldise heakorrataseme tõstmiseks ning ilu väärtustamiseks Rae vallas on taas välja kuulutatud traditsiooniline heakorrakonkurss „Kaunis Kodu".

Lisaks üldisele heakorrale, mis on oluline kõikidele valla elanikele annab konkurss võimaluse tunnustada inimesi, kes enda ümbruse eest hoolitsedes innustavad ja inspireerivad ka teisi. Vallavalitsus Keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu sõnul ongi esitajateks üldjuhul külavanemad ja naabrid, kellele üleaedsete pingutused ja hea maitse on aja jooksul silma jäänud. Samuti lapsed, kes tahavad tunnustada oma vanemate kätetööd.

„Viimastel aastatel on kandidaatide esitamine olnud suhteliselt tagasihoidlik. Samas märkab vallas ringi liikudes väga ilusaid koduaedasid ning  Rae valda ehitatakse ka väga palju uusi kodusid. Loodame, et tänavu inimesed märkavad ilu, mida meie ümber luuakse ja annavad ka meile sellest märku" lisas Kibuspuu.

Lisaks vallavalitsuse esindajatele kuulub „Kauni Kodu" konkurssi komisjoni juba kümme aastat ka Järveküla elanik Maire Paks, kes erialalt on küll maastikukujundajaga aga täna tegeleb peamiselt põllumajandusega ja on kohalikele inimestele teada just Peetris toimuva taluturu eestvedajana.

Maire sõnul on heakord kümne aasta jooksul järjest paremaks muutunud ja inimesed hoolivad üha rohkem ka sellest, milline on nende ümbrus.  

„Valla heakord muutub iga aastaga paremaks. Rõõmu pakub, et on istutatud palju huvitavaid puid ja põõsaid, kevadel lisavad haljasaladele värvi sibullilled. Silma hakkab elupuuhekkide rohkus uute majade aiapiirdena. Kui vahepeal kaotati koduaiast tarbeaed üldse ära, siis nüüd on hakatud jälle rohkem peenraid rajama ja marju kasvatama. Lisaks on näha, et taas on hakatud omakasvatatud toidust rohkem lugu pidama," rääkis komisjoni liige Rae Sõnumitele.

Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 03.08.2018. Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või suuliselt Rae vallavalitsusele ege.kibuspuu@rae.ee, 6056 781, 6056 750. Komisjon teostab konkursil osalevate üksikobjektide ülevaatuse 2018. a suvel ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Rae Vallavalitsusele. Kolme esimest kohta igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega. Eelneval 5 (viiel) aastal esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.

 

Hindamine toimub järgnevate kategooriate osas:

  • individuaalelamud;
  • ettevõtted, asutused;
  • kortermajad

Hindamiskriteeriumid on järgmised:

  • objekti välishooldus, sobivus maastikku;
  • haljastus (lilled, hekid, puud jne);
  • dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
  • üldmulje.

Konkursi komisjoni kuuluvad:

Komisjoni esimees: Mart Võrklaev – vallavanem

Komisjoni liikmed: Priit Põldmäe – abivallavanem

Ege Kibuspuu – keskkonnaspetsialist

Maire Paks – maastikukujundaja

Siim Orav – peaarhitekt

Kadri Randoja – arhitekt