Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide ja planeeringute koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel.

Täpsem info KSH ja KMH kohta on leitav http://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-hindamine ja http://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine.
 

Keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamise kuulutused

Patika küla Rätsepa ja Vana-Uustalu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise jätmine

Vallavalitsuse korraldus 1297
Teadaanne

Soodevahe küla Lennuradari tee 14 // 15a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Vallavalitsuse korraldus 1146
Teadanne

Järveküla taliniidu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Vallavalitsuse korraldus nr 1113
Teadanne

Peetri aleviku Küti tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Vaida aleviku Madara, Vana-Vaida tee 15 ja Hoidla tee 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Sepaniidu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Karla küla Suur-Tõnikse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rae küla Taevavärava tee 10-13 ja Sarapiku II kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Suuresta küla Kännu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lehmja küla Rae tee 40 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rae küla Trelli kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rae küla Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Teade Rail Balticu raudteetrassi Ülemiste veeremidepoo keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Avalikustamise teade

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisene

Kurna küla Põllumehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rae küla Suti kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Vana-Jäätma ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Rae küla Suti kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Assaku aleviku Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla küla Kraaviääre tee kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kopli küla Toomla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülejõe küla Suur-Varivere ja Varivere kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülejõe küla Variverepõllu ja Roode kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kurna küla Saire kinnistu osa ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Aaviku küla Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Rail Balticu raudteetrassi „Ülemiste—Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik väljapanek. 

Jüri aleviku Laste tn 3, Laste tn 1a ja Jürimetsa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Kurna küla Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Järveküla Oruvälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Rae küla Viskarivälja ja Vana-Viskari kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Rae küla Raeküla tee äärse elamuala ning kooli detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kurna küla Põllukivi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Peetri aleviku Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

 

Projekteerimistingimuste väljastamine Veskitaguse ja Patika külades asuva Golfi tee silla ja selle teenindamiseks  vajalike rajatiste ehitusprojekti koostamiseks ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala detailplaneeringu I etapi algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Aaviku küla Ohemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Jüri aleviku Aruküla tee 51, 51a ja 57e kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Karla küla Sõstra kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Rae küla Tulbi tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
Aaviku küla Ühistu tee 14 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Rae küla Künnapuu tee 26 kinnistu ja lähialadetailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Patika küla Kriile, Töökoja ja Ädala kinnistute ning lähiala  detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade  kinnitamine ning keskkonnamõju  strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Vaskjala küla Kurekella tee 2 kinnitu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Urvaste küla Toominga kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.

Järveküla Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Soodevahe küla ja Rae küla Tallinna ringtee Lagedi ja Karla liiklussõlmededetailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Peetri aleviku Tartu mnt 169 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kopli küla Õiela kinnistu ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Veskitaguse küla Kopasalu, Kopamäe, Kõrgesaare, Arukase ja Möldrimetsa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise muutmine

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Jüri aleviku Ehituse tn 7 kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Saare kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Vaskjala küla Tiigimetsa tee elamumaa kinnistute ja lähiala keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine

Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Peetri aleviku Kungla kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kopli küla Piiburi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuring

Lagedi aleviku Jaama tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kopli küla Lõhe kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

 

Eesti Sai OÜ projektile  „Pagaritoodete  tootmistsehhi sisustamine" keskkonnamõju  hindamise mittealgatamine 

 

Veneküla Veldisauna kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

 

Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine 

 

Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja  Lennuradari tee 6 kinnistute ning  lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise hindamise mittealgatamine 

 

Soodevahe küla Linnaaru tee 4 ja 13 ning  Veneküla Linnaaru tee 15 kinnistute ja  lähiala keskkonnamõju strateegilise  hindamise mittealgatamine

 

Soodevahe küla Nigula ja Varivere tee 1 kinnistute ning lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

 

Veneküla Suksu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

 

Peetri alevik Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

 
Jüri aleviku Tallinna ringtee Jüri ristmiku detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Lagedi aleviku Eesti Vabadusvõitluse muuseumihoone ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Karla küla Aaviku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Kurna küla Lepataga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Väike-Allika kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Sõõru kinnistu ja lähiala II etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Vaida alevik Vana-Vaida tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Peetri aleviku Kalmu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Peetri aleviku Tudriku ja Sepa-Rae 2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine 
 
Aaviku küla Ringi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Soodevahe küla Laaneaia ja Uus-Kasemetsa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Kopli küla Mäeotsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Rae küla Graniidi tee 7, 9, 11, 13 ja 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine