Abiks kodanikuühendustele

4/20/15

 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus – MTÜde konsultandid pakuvad tasuta abi ning tuge kodanikuühenduste asutamisel, rahastajate leidmisel, konkreetsetele fondidele projektitaotluste esitamise eel nende üle vaatamisel, arengu planeerimisel. Kaks korda kuus saadetakse e-kirjaga kodanikuühendustele uudiskiri, milles teavitatakse saabuvatest koolitustest, infopäevadest, projektikonkursside tähtaegadest, maakonnas toimuvad. Uudiskirja nimistuga liitumiseks võib saata soovi MTÜ konsultandile. Rohkemate huviliste olemasolul saab kohtumisi kokku leppida ka Rae vallas.

MAKIS – kodanikuühenduste nõuandja veebis sisaldab artikleid, illustreeritud juhiseid, näidisdokumente, projektikonkursside tähtaegade kalendrit, just kodanikuühendustele pakutavate koolituste kalendrit ning korduma kippuvate küsimuste vastuseid. MAKISest leiab näidisdokumente ja juhiseid nii MTÜ asutamiseks kui juba tegutseva ühenduse arendamiseks. Samas on võimalus küsida nõu veebi kaudu. Asutamisel on kasulik näidiste põhjal koostatud dokumendid enne registrile esitamist lasta üle vaadata MTÜde konsultandil.

Vabaühenduste liit EMSL täidab paljuski kodanikuühiskonna valvuri ning eestkõneleja rolli, hoides silma peal seadusloomel, rääkides ühenduste ees riiklikul tasandil ning luues abivahendeid MTÜdes tegutsemiseks. Nii leiab ka veebist infomaterjalidena kvartaalselt ilmuva kodanikuühiskonnas toimuvat kajastava ajakirja Hea Kodanik ning käsiraamatuid, näiteks organisatsiooni arendamisest, kaasamisest või annetuste kogumisest. Nende lehelt leiad ka vabaühenduste eetikakoodeksi, kaasamise hea tava, avalike teenuste üleandmise hea tava ning annetuste kogumise hea tava, mida kõiki soovitatakse kaasatud osapoolte, sh kodanikuühendustel järgida.

Kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015–2020 on Siseministeeriumi koordineerida ning see annab suunised ja seab prioriteedid kodanikuühenduste tegevusele.

Mõttekeskus Praxis on riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna valdkonnas teinud nii uuringuid kui korraldanud praktilisi tegevusi, mis on suunatud avalikkusele ning info on vabalt nende veebist kättesaadav.