Majandusamet

Põhimäärus
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
 
Hannes Raimets
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
Urmas Alas
(puhkusel 10.08-21.08,
asendab Hannes Raimets)
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5551 1850
Rain Liiber
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee

Liis Ollin
Infotehnoloogia spetsialist
(puhkusel 03.08-14.08,
asendab Hannes Raimets)

Rae Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste IT projektide juhtimine
liis.ollin(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust
Kõikide teehoolduse küsimuste korral pöörduda 5558 0240
605 6779
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee

teehoiuspetsialisti referent
teenistuskoht täitmata

 
 
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist
605 6768
5553 0881
Meelis Laid
Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust
Jane Nurmoja
Halduse spetsialist
Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega
605 6768

Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja

Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli
5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee

Jüri Vaino
Kalmistuvaht

 
5551 0622
jyri.vaino@rae.ee

Aune Torm
Arendusjuht

Rae Vallavalitsuse arendusprojekte kureerimine, sh ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel.
aune.torm@rae.ee 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.