Majandusamet

Põhimäärus

Tanel Tammela
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega.
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
(puhkusel 01.03 - 10.03, asendab  Madis Sarik)
tanel.tammela(ät)rae.ee
Hannes Raimets

Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.

hannes.raimets(ät)rae.ee
Urmas Alas
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
5551 1850
Rain Liiber
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust. 5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Liis Ollin
Infotehnoloogia projektijuht

Rae Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste IT projektide juhtimine.

liis.ollin(ät)rae.ee

Salme Kahusk
GIS-projektijuht

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
(puhkusel 22.02 - 28.02, asendab Hannes Raimets)

605 7991
salme.kahusk(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
Kõikide teehoolduse küsimuste korral pöörduda 5558 0240.
605 6779
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee
Transpordispetsialist
teenistuskoht täitmata
   
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
 
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
605 6768
5553 0881
Meelis Laid
Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust.
5656 2750
Jane Nurmoja
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega

Raimo Viilup Haldustehnik raimo.viilup(ät)rae.ee
Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli 5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
  5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel.

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine

maie.liblik(ät)rae.ee

605 7999 

Katrin Baumann
Arhitekt

Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid 

605 6783
katrin.baumann(ät)rae.ee


Ametnike haridustasemed leiad siit.