Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus

Hannes Ojangu
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega, samuti teede ja teehooldusega seotud teemadega.
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
605 6750
hannes.ojangu(ät)rae.ee
Meelis Rõigas
arendus- ja haldusameti juhataja

Juhib arendus- ja haldusameti tööd, koordineerib valla rajatiste hooldamist, uute hoonete ehitustegevust ja valla heakorda
(puhkusel 25.06-09.07, asendab Hannes Ojangu)

5625 3863
meelis.roigas(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavate ning tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
(puhkusel 15.-28.07, asendab Gerthard Tints)
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee
Gerthard Tints
Teede spetsialist

Teede ja tänavate hooldus
(puhkusel 29.07.-11.08, asendab Hannes Karon)

5559 7584
gerthard.tints(ät)rae.ee

Nele Reinholm
Transpordispetsialist

Valla ühis- ja õpilastranspordi korraldamine. Valla teede ja tänavate sulgemiseks, teemaale kaevelubade ja reklaamipaigalduseks lubade väljastamine
(puhkusel 15.07-02.08
15.07.-26.07 asendab Gerthard Tints
29.07-02.08 asendab Hannes Karon)

5560 3979
nele.reinholm(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahaldur
 

Jüri Tervisekeskuse (asukohaga Keskväljak 1, Jüri alevik) hoone Jüri Tervisekeskuse (asukohaga Keskväljak 1, Jüri alevik) hoone Jüri Tervisekeskuse hoone ja territooriumi haldamise ja hooldamise korraldamine
(puhkusel 15.07-02.08,
15.-26.07 asendab Eveli Poks
29.07-02.08 asendab Raimo Viilup)

ja territooriumi haldamise ja hooldamise korraldamine

ja territooriumi haldamise ja hooldamise korraldamine

5553 0881

Raimo Viilup
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine
(puhkusel 15.-28.07, asendab Endel Aho)
555 17366
raimo.viilup(ät)rae.ee
Endel Aho
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine
(puhkusel 29.07-02.08, asendab Andre Simm)

endel.aho(ät)rae.ee
 
Meelis Laid
Heakorrajuht

Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust.
(puhkusel 15.-19.07, asendab Andre Simm)

5656 2750
Eveli Poks
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega
(puhkusel 08.07, 29.07-02.08, asendab Raimo Viilup,)

 
Andre Simm
Haldustehnik

Vallale kuuluvate hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, nõrkvoolu, tehnilise valve- ja AT süsteemi korrashoiu tagamine
(puhkusel 01.07-14.07, asendab Raimo Viilup)

5695 7062
andre.simm(ät)rae.ee
Tuuli Prangli
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli
(puhkusel 15.-31.07)
5558 5645
tuuli.prangli(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
(puhkusel 01.07-25.07) 5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Rae valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine
(puhkusel 15.07-02.08)

5685 7852
maie.liblik(ät)rae.ee

Katrin Baumann
arendusarhitekt

Rae vallale kuuluvate ehitiste visioon- ja eelprojektide koostamine, arhitektuursete projektide vallapoolne juhtimine, arhitektuurikonkursside korraldamine

(puhkusel 01.07-14.07, asendab Aune Torm)

5831 0868
katrin.baumann(ät)rae.ee

Arendus- ja haldusameti IT-osakond

 

Ainar Prääm
Arendus- ja haldusameti
IT-osakonna juhataja

Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
(puhkusel 01.07-15.07, asendab Anett Roosi)

 

5695 2567 
ainar.praam(ät)rae.ee


Anett Roosi
IT projektijuht

Rae valla info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste digiteenuste juhtimine
(puhkusel 22.-26.07, asendab Ainar Prääm)

 

5663 1678
anett.roosi(ät)rae.ee

Salme Kahusk
GIS-projektijuht

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi

 

salme.kahusk(ät)rae.ee

Sigrid Suits
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist

Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust.

5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Heimar Kroonsaare
Infotehnoloogia spetsialist

Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Peetri piirkonnas
(puhkusel 01.07-28.07)

 

heimar.kroonsaare(ät)rae.ee

Tanel Lindlo
infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Järveküla piirkonnas
(puhkusel 08.07-02.08, alates 16.07 asendab Ainar Prääm)

 

tanel.lindlo(ät)rae.ee

Nils Suhov
IT-Spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Lagedi piirkonnas
(puhkusel 08.07.-09.08, asendab Rain Liiber)

 

nils.suhov(ät)rae.ee

Alex Ulmiste
IT-spetsialist
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alase tehnilise toe pakkumine Rae Vallavalitsuses ja tema allasutustes

alex.ulmiste@rae.ee