Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus

Tanel Tammela
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega, samuti teede ja teehooldusega seotud teemadega.
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
tanel.tammela(ät)rae.ee
Meelis Rõigas
arendus- ja haldusameti juhataja
Juhib arendus- ja haldusameti tööd, koordineerib valla rajatiste hooldamist, uute hoonete ehitustegevust ja valla heakorda meelis.roigas(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
(puhkusel 22-31.05, asendab Meelis Laid)
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee

Nele Reinholm
Transpordispetsialist

Valla ühis- ja õpilastranspordi korraldamine. Valla teede ja tänavate sulgemiseks, teemaale kaevelubade ja reklaamipaigalduseks lubade väljastamine

5560 3979
nele.reinholm(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
 
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
5553 0881

Raimo Viilup
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine
(puhkusel 05.-09.06, asendab Marje Aho)
555 17366
raimo.viilup(ät)rae.ee
Andres Saar
Kinnisvarahaldur
Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine
(teenistusest eemal, asendavad Raimo Viilup, Marje Aho))
58372044
andres.saar(ät)rae.ee
Meelis Laid
Heakorrajuht

Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust.
(puhkusel 05.-18.06, asendab Hannes Karon)

5656 2750
Eveli Poks
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega
(puhkusel 29.05-02.06, asendab Marje Aho)

 
605 6768
5554 6427
eveli.poks(ät)rae.ee
Andre Simm
Haldustehnik
Vallale kuuluvate hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, nõrkvoolu, tehnilise valve- ja AT süsteemi korrashoiu tagamine 5695 7062
andre.simm(ät)rae.ee
Tuuli Prangli
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli 5558 5645
tuuli.prangli(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
  5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine

maie.liblik(ät)rae.ee

605 7999 

Katrin Baumann
Arhitekt

Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid 

605 6783
katrin.baumann(ät)rae.ee

Arendus- ja haldusameti IT-osakond

 
Hannes Raimets
Arendus- ja haldusameti IT-osakonna juhataja
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
(puhkusel 01.-09.06)
hannes.raimets(ät)rae.ee
Ainar Prääm
Infotehnoloogia projektijuht
Rae Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste IT projektide juhtimine
(puhkusel 05.-09.06)
5695 2567 
ainar.praam(ät)rae.ee
Salme Kahusk
GIS-projektijuht
Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi 605 7991
salme.kahusk(ät)rae.ee
Mason Lillipuu
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust. 5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Heimar Kroonsaare
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Peetri piirkonnas heimar.kroonsaare(ät)rae.ee
Tanel Lindlo
infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Järveküla piirkonnas tanel.lindlo(ät)rae.ee
Nils Suhov
IT-Spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Lagedi piirkonnas
(puhkusel 02.06-02.07, asendab Andres Kaev)
nils.suhov(ät)rae.ee
Andres Kaev
IT-spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Vaida piirkonnas andres.kaev(ät)rae.ee