Rae valla kriisikomisjon

Rae valla kriisikomijson on moodustatud ja selle põhimäärus kehtestatud vallavalitsuse 2018. aasta 20. märtsi määrusega number 10.

Rae valla kriisikomisjon on Rae valla haldusterritooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimise tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Rae vallas.

Kriisikomisjon on kinnitatud alljärgnevas koosseisus:

esimees: Madis Sarik, vallavanem

aseesimees: Jaanus Männik, abivallavanem

liikmed:

Veikko Juusu, Päästeamet

Priit Põldmäe, abivallavanem

Meelis Kasemaa, AS ELVESO esindaja

komisjoni nõustab:

Rivo Salong, elutähtsa teenus ja kriisireguleerimise ekspert.

Pea meeles, et Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast. Tutvu kindlasti ka riiklike käitumisjuhistega kriisiolukordadeks: 

https://kriis.ee/valmistumine-kriisiolukordadeks/kriisiolukordadeks-valmistumine-pere-ja-kogukonnaga/