Lagedi jalg- ja kergtee anti vallale üle oktoobri lõpus

Oktoobri lõpus 2014 andis ehitaja Tallinna Teede AS vallale üle teed, mis ühendavad omavahel Pirita jõe rippsilla, Betooni tänava kortermajad ja raudteejaama.

Jaama tänava äärde ehitati 430 meetri jagu kergliiklusteed ja Betooni tänava paaritute majade poolele jalgtee. Lisaks rekonstrueeriti sõidutee ja liikluse rahustamiseks ehitati 2 tõstetud ristmikku.

Tee- ehitus läks maksma ligi 210 000 eurot.

Jaama tänava kergliiklustee ehituse kaasrahastus tuli Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetme "Linnaliste piirkondade arendamine" projektist "Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“.

Betooni tänava jalgtee ehitamist ja sõidutee rekonstrueerimist koos tõstetud ristmike väljaehitamisega finantseeriti valla eelarvest.

 

Jaama tänava kergtee põhi on valmis ehitatud ja 16. oktoober algab asfalteerimine

LAGEDI ALEVIKU BETOONI JA JAAMA TÄNAVATEL ALGAVAD TEE-EHITUSTÖÖD

Lagedi alevikus alustatakse lähiajal Jaama tänava kergliiklustee ja Betooni tänava sõidu- ja jalgtee ehitustöid, mille valmimisaeg on novembri algus. „Jaama tänava äärde ehitatakse 430 meetri jagu kergliiklusteed, alates Pirita jõe rippsillalt tulevalt jalgteelt kuni raudteejaamani", ütles teehoiuspetsilist Ain Puna.

Puna lisas, et Betooni tänava paaritute majade poolele ehitatakse jalgtee ja rekonstrueeritakse sõidutee. Sõiduteele ehitatakse liikluse rahustamiseks 2 tõstetud ristmikku.

Töid teostab hankes kõige parem pakkumise teinud Tallinna Teede AS ja tööde maksumus on 210 303 eurot. Leping tööde teostamiseks allkirjastati 1. septembril ja valmistähtajaks on novembri algus.

Jaama tänava kergliiklustee ehituse kaasrahastus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetme "Linnaliste piirkondade arendamine" projektist "Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine.

Showing 3 results.