Lagedi kool alustas uut õppeaastat uutes ruumides

Lagedi Kooli värskelt remonditud ruumides on õppetöö kestnud juba nädal. Seega on paslik meenutada kooliaasta alguse elevust ja uurida, kuidas õpilased ümberkorraldustega koolimajas on harjunud. Kooli õppejuht Merilyn Saarkoppeli sõnul on uued ruumid toonud igapäevaellu palju positiivset: "Kool on avaram, kindlasti on noorematel õpilastel oluliselt rohkem ruumi nii klassides kui ka koridoris liikuda. Vanema kooliastme õpilastel on tunduvalt vaiksem ja rahulikum vahetunde veeta. Ka õppetöö korraldamisel on sellel aastal ruumide hõivatuse probleem lahenenud. Kõik veel päris valmis ei ole, näiteks on vaja sisutada võõrkeele klassid õppekirjanduse ja muude keeleõppeks vajamineva metoodilise õppevaraga," rääkis õppejuht. Kõige rohkem aga rõõmustab kogu koolipere tehnoloogiaõpetuse klassiruum."Kuid veel suurem rahulolu on selles, et meie kooli õpilased ei pea enam teistest koolides käima, et saada osaleda töö- ja tehnoloogiaõpetuses, vaid saavad esmakordselt õppetööd teha meie oma kooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassiruumis, mis asub Lagedi Keskusehoone esimesel korrusel endise Lagedi Kooli lastehoiu ruumides,"lisas õppejuht Merilyn.

Vald allkirjastas lepingu Lagedi kooli siseruumide projekteerimis- ja ehitustöödeks


11.05.2018 riigihangete registris avaldatud avatud hankemenetlusega riigihanke „Lagedi Koolis siseruumide projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ võitjaks kuulutati ainsana pakkumise teinud Hansaviimistlus OÜ. Hankepakkumuse lõppsummaks kujunes 194 974,49 eurot. Ehitise üleandmise tähtaeg on 30.08.2018, mis tähendab, et kooliaasta avaaktusel peaks tuttav koolimaja tervitama õpilasi juba värskel ilmel.

Lagedi kooli direktor Imbi Orava sõnul annab ehitus võimaluse nn algklasside majaosa loomiseks. „Õppetöö tegemiseks lisandub kuus suurt 24-kohalist klassiruumi, üks väikeklass ja metoodiline kabinet algklassi õpetajatele ning garderoob. Piisavalt ruumi tekib ka avara koridori näol,“ tutvustas koolidirektor plaane. Lisaks jäävad tänu loodavale lisaruumile vabaks väiksemad klassiruumid, kus edaspidi saavad toimetada võõrkeelte rühmaruumid. 

Direktori sõnul pakub ehitus teisigi võimalusi. „Eriliselt hea meel on, et näiteks õpiabi vajavad õpilased saavad eraldi klassiruumi. Kõik ainekabinetid koondame uue osa teisele korrusele. Kuna 16-kohaline arvutiklass on väikseks jäänud, paigutame matemaatika klassi sülearvutid, et aineõpetajad neid vajadusel tundidesse saaksid võtta. Uuendustest ei jää puutumata mitte keegi - kooli fuajee saab suurem ja avaram, samuti saavad õpetajad suurema õpetajate toa,“ selgitas Orav.

Vallavanem Mart Võrklaev selgitas juurdeehitust Lagedi piirkonnas aasta-aastalt suureneva kooli minejate arvuga, mis tähendab, et täna on õige hetk lisaruumi planeerimiseks. „Ühtekokku saab koolipere juurde umbes 900 ruutmeetri jagu pinda. Uues lasteaias paiknev korralik köök, mille toel juba alates eelmisest õppeaastast kooli toitlustatakse, andis võimaluse koolis söögisaali köögi arvelt suuremaks ehitada. See annab õppejuhtidele võimaluse vahetunde paremini planeerida,“ lisas Võrklaev.

Lihtsamaks läheb Lagedi kooli õpilaste elu ka tänu järgmises etapis planeeritavale tööõpetuse klassile, mis tähendab, et enam ei pea nad sõitma puutööd tegema Järvekülla või Jürisse, nagu seda tehti veel möödunud kooliaastal. Tööõpetuse klassi näol lisanduvast uuest ruumist võiks vallavalitsuse hinnangul kujuneda ka meeldiv koht kogukonna tegemiste jaoks. „Uute rajatavate ja ka olemasolevate ühiskondlike hoonete ristkasutus on meie poolt soositud lähenemine, mida allasutuse juhtidega koostöös loodame edaspidi ka järjest rohkem rakendada. Kord ehitatud hooned võiks avatud kogukonnas olla palju rohkem kasutuses kui need täna on,“ avaldas vallavanem lootust. 

Kaasaegse sisustusega tööõpetuse klass hakkab paiknema Lagedi keskushoones, endise lastehoiu ruumides ja peaks plaanide kohaselt valmima käesoleva aasta sügisel.
Showing 2 results.