Muu toimetulekut soodustav toetus

 

  • Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi või esitada toetuse taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.
  • Toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.
  • Taotlus menetletakse Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjonis.