Rae vallas on esimesed naabrivalve piirkonnad loodud juba 2005 aastal. 2014. aasta veebruari seisuga on Rae vallas 16 naabrivalve piirkonda.  Suurima majapidamiste arvuga on esindatud Kitse-Kopra sektori piirkond Uuesalus, kust on liitunud 92 elamut. 2013. aasta seisuga kuulub naabrivalve süsteemi Rae vallas 426 majapidamist.

Naabrivalve ühing on Eestis tegutsev mittetulundus ühing, eesmärgiga aidata kaasa igaühe turvalisuse suurendamisele. Ühing alustas oma tegevust aastal 2000, tänu aktiivsete Tallinna linnakodanike algatusele Nõmmel. Eesti Naabrivalve ühing omab liikmeid üle Eesti, kelle huvides turvalisuse ja ühtse kogukonna arendamisel korraldab koostööd nii kohalikul, kui riiklikul tasandil. Naabrivalve rakendamine tähendab naabrite poolt kokkulepitud koostööd turvalisuse hoidmisel ja tõstmisel ning ühiste huvide kaitsmisel konkreetses piirkonnas ehk naabrivalve sektoris. Naabrivalve sektori võib moodustada kortermaja, trepikoda, eramutega tänavalõik, suvilate piirkond, küla, läheduses asuvad talud, võib kaasata ka mõne ettevõtte, lasteaia, kooli jne. Huvigrupi tekkimisel saab Eesti Naabrivalve ühinguga liitudes vormistada lepingu, mille osapoolteks on kohalik omavalitsus, politsei, naabrivalve ühing, ning loodav naabrivalve piirkond - naabrivalve sektor. Lepinguga kinnitatakse ühise tegutsemise reeglid ning määratakse kontaktisikud politseist ja kohalikust omavalitsusest,  kes on edaspidi täpsemalt kursis antud piirkonna probleemidega ja tegutsevad kokkulepitud reeglite järgi. Ühingu liikmeks olemisega kaasnevad kulutused on sümboolsed, näiteks naabrivalve sektori eraisikust liige maksab 1 euro aastas majapidamise või kodu kohta. Naabrivalve sektor varustatakse ühingu poolt naabrivalve plakatite ja kleebistega, kõik sektori liikmed saavad mapid üksteise kontaktide ja tegutsemisjuhistega. Ühingu liikmed saavad mitmeid soodustusi meie koostööpartneritelt, ühing korraldab turvateemalisi koolitusi ja infopäevi, ning soovi korral aitab korraldada infoüritusi ka muudel liikmetele huvipakkuvatel teemadel.

MTÜ Eesti Naabrivalve

Tatari 12, Tallinn 10116
Tel/fax: 652 2522 GSM: 51 36 630
E-post: info@naabrivalve.ee
Reg. nr. 80130248

a/a EE90220000221014933159 Swedbank
 

2/2/17

Turvalisuse arutelu „TURVALINE RAE VALD"

 

30. jaanuaril 2017 kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses

KOKKUVÕTE

(1) 16. Teema: Kuhu ja mida „postitame" (turvalisus)

Algataja: Veiko

Osalejad: Veronika, Koit, Rainis, Indrek

- Naabrivalve juhtidele eraldi list

- Meililistid, sh naaberpiirkondadesse

- Kui olemas puhas naabrivalve list – liida piirkonnapolitseinik (vastastikune kanal:)), sama ka naabrivalve juhtide listiga, külavanemate listiga

- NB! Kõik ei ole Facebookis

- Kõike ei saa postitada, andmekaitse, vaata ka postituse vanust!

- Kui soovid, et info jõuaks õiguskaitseorganitele, teata kohalikule piirkonnapolitseinikule, anonüümsust soovides erinevatele vihjetelefonidele, ka politsei üldmeiliaadressile

- „Rae sõnumid" on ka infokanal (kuid tagantjärgi, mitte operatiivne)

- Kodust lahkumist sotsiaalmeedias teavitades võid kergesti sattuda kuriteo ohvriks

- Kuidas jõuda nendeni, kes Facebookita, e-postita

- Klassikaline külakell?

- Kuidas jõuda venekeelsete ja muukeelsete inimesteni (nt Vaida)

- NB! Gruppide ja e-posti käitumisreeglid

- Liitu Ida-Harju politseijaoskonna FB lehega!

- Oluline info erinevates kohtades!

- Kas vaja eraldi turvalisuse kanalit?

- Valla IT-mees õpetab külajuhte meililiste tegema, RVAKS korraldab!

Teema sai kokku 128 punkti

(2) 1. Teema: Kuidas kurikaelte elu võimalikult keeruliseks teha?

Algataja: Aivar Ilves

Osalejad: Mart M, Kai, Annika, Kairi, Marten, Tarvo

- Politsei teavitab kogukondi hetke „trendidest"

- Kohalik elanik, märka oma ümbrust. Ole tähelepanelik ja anna teada!

- Reageeri korrarikkumistele, kutsu korrale

- Märka ebatavalisi objekte (sõidukeid, inimesi jt)

- Piisav valgustus (liikumisanduritega, päikesepatareidega)

- Naabritevaheline hea läbisaamine, kommunikatsioon

- Teata „asjadest" õigesse kohta

- Oma vara kaitse, ära jäta asju lohakile

- Vabatahtlik reaalne panustamine turvalisuse tagamisel

- Ole julge ja uudishimulik - „Mis toimub?", „Kas saab aidata?"

Teema sai kokku 114 punkti

(3) 12. Teema: Kuidas koos midagi ära teha, võrgustiku loomine turvalisuse hoidmiseks

Algataja: Veronika Isberg

Osalejad: Ivar, Mart M, Veiko, Koit

- Eeldus – tunne naabrit, sh ka näe naabrit (CPTED); tunne kedagi, kes tunneb kedagi, nn võtmeisikud naaberasumis

- Mis on mõttekaaslaste visioon, kuhu tahad jõuda

- Pidu, mis toob inimesed, fännid kokku

- Naaberasumitega, mis on sidusus? Nt head praktikad

- Kokkulepped, neist kinnipidamine

- Mis on need sündmused, mille raames turvalisuse teemadel arutada, kokku leppida

- Ära pettu, kui kõik ei tule kaasa (sh ka visiooni juures, kuhu tahad jõuda)

Teema sai kokku 111 punkti

(4) 2. Teema: Kuidas tagada liiklusohutus ideest teostuseni?

Algataja: Tarmo

Osalejad: Tarmo, Ivar, Helen, Margus, Asner, Triinu, Joonas, Katrin, Mart M.

- Kaasata juba ideest edasiminnes spetsialiste, politseid, kohalikke elanikke, Päästeametit

- Politsei peab olema rohkem nähtav

- ÜMBEREHITUSED TEHA MAKETIKS, 3-D VISUALISEERINGUKS JA KUULATA ELANIKE TAGASISIDET

- Kasutame parimaid praktikaid! Nt Kanama ring sobiks paljudesse kohtadesse

- Valgustuse projekteerimisel arvestada paiga liikluskoormust (nt halb näide Jüri ring)

- Valgustus süttib liikumisanduritega

- Liiklusskeemi koostamisel arvestada inimeste käitumisharjumustega, käitumisökonoomika, mugavusega

- Teede korrashoid ja kvaliteet

- Teede omanik peab vastutama hoolduse/korrashoiu eest reaalselt

Teema sai kokku 110 punkti

(5) 7. Teema: Mida mina saan teha kodanikuna, et mul/teistel oleks koduvallas hea elada?

Algataja: Kristlin Kõrgesaar

Osalejad: Agu Laius, Triinu Kotkas, Mart M, Margus Vain, Joonas Kulli, Rainis, Veronika Isberg

- Olen ise proaktiivne ja ühingu liige

- Abipolitseinik

- Kaitseliidu liige

- Naiskodukaitse liige

- Olla eeskujuks (ka kuhugi kuulumata)

- Märkan probleeme, teavitan ...

- Ei ole ükskõikne

- Olen konstruktiivne

- Naabrivalvesektori loomine, valvesüsteemid

- Oma pädevuse rakendamine (teadmine, tundmine)

- Tunne oma naabrit

Teema sai kokku 109 punkti

(6) 10. Teema: Kuidas kaasata lapsi turvalisuse tekitamisse?

Algataja: Asner

Osalejad: Asner, Kai, Aivar, Tarmo G

1. Lapsi tuleks rohkem kaasata täiskasvanute tegevustesse ja jutuajamistesse

2. Anna lapsele isegi üle jõu käivaid ülesandeid (suitsuanduri patareivahetus, ahju ukse sulgemine)

3. Õpeta, treeni lapsi ära tundma ohu- või süüteo märke ja märkama olulisi detaile (auto nr, isikute kirjeldus jne)

4. Õpeta lapsele teavituskanaleid ohu või kahtlase olukorra puhul (naaber, 112)

5. Küsi lapse arvamust ka keerulisemate teemade kohta

6. Suhtu kui võrdsesse

7. Võtta lapsed kaasa kuhu vähegi kannatab

Teema sai kokku 107 punkti

(7) 4. Teema: Kuidas tagada kriisiolukordades operatiivne ja kiire reageerimine kohalike kaasabil?

Algataja: Margus Vain

Osalejad: Veikko, Margus, Mait, Mart M, Kristlin, Indrek Varik

- Koolita kogukonna liikmeid, et nad oskaksid kriisiolukordi ületada

- Varusta oma majapidamine kriisiolukorra ületamiseks vajalike seadmetega:

         - generaator

         - alternatiivküte

         - isiklikud päästevahendid

         - toiduainevaru, akupangad

- KOV tasandi kriisiplaan kuni elanikuni välja

- Oma ülevaadet kohalikest ressurssidest (sh inimressurss) (hüdrandid, alternatiivsed liikumisteed)

- Oma ülevaadet kiiretest teavituskanalitest (võrgustik ja selle liikmete teavitushierarhia)

- Oma sularaha või muid elektrivabasid maksevahendeid

- Õpeta oma lapsi ohuolukorras iseseisvalt hakkama saama

- Kommunikatsioonis väldi paanikat

Teema sai kokku 84 punkti

(8) 9. Teema: Kuidas suurendada koduohutust?

Algataja: Mait

Osalejad: Peeter, Mart M, Veiko, Margus Vain

- Venekeelse elanikkonna vähene informeeritus

- Ole oma tegevustes kindel ja anna selgelt märku valest käitumisest

- Nutikodu – Andurid

- Koduohutuse teema koolidesse

- Vaestele koduohutuse lahendused

- Väiksem alkoholi tarbimine

- Teavita naabreid, kui lahkud pikemaks ajaks kodust

- Küsi nõu spetsialistidelt, võib-olla teen midagi valesti

- Jäta mulje, et oled kodus – nt tuled sisse-välja eri aegadel, releega

Teema sai kokku 81 punkti

(9) 15. Teema: Kuidas korraldada kogukonnasündmusi turvaliselt kaasamata kulukaid lisateenuseid (turvateenistus, aiad jne)

Algataja: Aivar Ilves

Osalejad: Kairi, Asner, Annika, Ivar, Tarmo, Marten, Kristlin

- Tarbime alkoholi kultuurselt

- Kogukonna kokkulepe, et hoiame lastel ja noortel silma peal, eeskätt alkoholi tarbimise osas

- Kogukonna üldine ühine tunne – pole anonüümseid

- Kui näeme midagi, siis sekkume

- Kogukondlik kokkulepe – hoiame puhtust, korda; väärtustame kodupaika ja selle sündmust

- Abipolitseinike kaasamine turvamiseks (rahastus – vallavalitsus), nt Tallinna vanalinnapäevad, jõuluturg

- Vastutusvaldkonnad korraldajate vahel

- Toitlustuse alko.joogi hind sisaldab „turvalisuse fondi" ehk x eurot topsilt läheb turvateenustele, tasuline käepael – ostuluba alkole

- Alkovaba pidu

- Kultuurielement peo lõpuni (pillimees)

- Aega sisustavad mängud (meelelahutuslikud)

Teema sai kokku 79 punkti

(10) 8. Teema: Liiklusdistsipliin, liiklusohutus, kuidas ohjata asulates sõidukiirust

Algataja: Ivar

Osalejad: Ivar, Hele, Tarmo

Pikk künnis ~ 25-30 km/h ohutu

Ei meeldi nö lamav politseinik

Vaja oleks ülekäigurajamärgile kollane serv (vt muud ettepanekud skeemilt)

 

- Kitsamad sõidurajad

- Politsei aegajalt kontrollima kiirust!

- Ristmikud projekteerida kohe kõrgemana – kiirused ei saagi tõusta liialt (vt skeemi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liikluskultuuri kasvatus koolides

Teema sai kokku 65 punkti

(11) 13. Teema: Kuidas teha nii, et kõik teeksid seda, mida me teistelt eeldame (sh me ise)

Algataja: Mart V

Osalejad: Kai, Tarmo, Kristlin, Margus V, Ivar

- Kontrolli ennast ja oma käitumist

- Anna isiklikku eeskuju

- Leia positiivseid kangelasi ja too eeskujuks teistele

- „Koodeks" luua

- Ole oma positiivsetes tegudes järjepidev

- Tunnusta eeskujuliku käitumise eest

Teema sai kokku 49 punkti

 

(12) 11. Teema: Kogukonda häirivad süüteod? Politsei Rae vallas

Algataja: Rainis

Osalejad: Aivar, Marten, Indrek, Tarmo

- Peetris vähe politseid näha

- Kuna politseid näha pole, siis tekib karistamatuse tunne (Peetri)

- Mõigu tee (kitsas) kihutamine

- Hobustega liiklemine kergliiklusteedel

- Kopli külas Ülase ja Meelespea teel kihutamine

- Veoautod liiklemiskeelu alades Kopli külas (Päikese, Ülase tn)

- Jüris kiriku pargis, Jüri pargis avalik alkoholi tarbimine (kohalikud asotsiaalid)

Teema sai kokku 43 punkti

(13) 3. Teema: Kas valvesüsteemist on kasu, kui pole reageerimist?

Algataja: Tarmo Pruuli

Osalejad: Marek, Veiko, Koit, Tarmo P.

Lahendus:

– Omavalitsus teeb investeeringu (peab turvapatrulle üleval), tasub selle eest

- Piirkonnapolitsei eest maksab KOV (nt trahvirahast)

- Kogukonna võrgustik (naaber reageerib häirele, Uuesalus toimib, Saues ka toimib, Kiilis ka toimib)

- Integreeritud süsteemid (nutikodu)

- Droonid

Teema sai kokku 30 punkti

(14) 14. Teema: Saluut mitte lubatud ajal

Algataja: Indrek Varik

Osalejad: Indrek, Kai, Marek

1. Saluudi korraldajapoolne regulaarne teavitus kogukonnas

2. Ilutulestiku vabamüügi aja piiramine

3. Vallakodaniku hea tava rae.ee lehele

Teema sai kokku 21 punkti

(15) 5. Teema: Hobused kergliiklusteel

Algataja: Indrek Varik

Osalejad: Indrek Varik, Kai, Mart M, Margus Vain

1. Läbirääkimine erinevate tallide peremeestega

2. Alaealiste laste üksi ratsutamine on probleem

3. Mõjutamine läbi „toiteahela"

4. Loo ratsutamise võimalusi paremas kohas, kaasates kogukonda

5. Tallis peab olema reeglid, juhuks kui talli omanik ja hobuse omanik pole üks isik (samuti kehtiks need teenuseosutajatele)

6. Probleemist avalik teavitus

Teema sai kokku 18 punkti

(16) 6. Teema: Kuidas luua olukord, et päästeteenistusele ei tehtaks valeväljakutseid pealiskaudsest olukorra hindamisest?

Algataja: Margus Vain

Osalejad: Kristlin

- Teavita inimesi, millal nad peavad reageerima

- Lõkke tegija peab teavitama lõkke tegemisest päästeteenistust tel. 1524

Teema sai kokku 9 punkti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: SIGNE HEIBERG