Avalik kiri tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale

12.10.2015 saadetud avalik kiri tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale

Loe SIIT

 

 

RAE VALD SAATIS TERVISE- JA TÖÖMINISTRILE TAOTLUSE ESMATASANDI TERVISHOIUTEENUSTE LOOMISEKS PEETRISSE

12. augustil vastuvõetud valitsuse määruse  "Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine"  lisas 1 on välja toodud ligi 100 esmatasandi tervishoiu tõmbekeskust Eestis. " lisas 1 on välja toodud ligi 100 esmatasandi tervishoiu tõmbekeskust Eestis. Nimekirja on märgitud Jüri alevik kui piirkondlik tervishoiu tõmbekeskus, aga Rae valla kõige enam kasvav piirkond Peetri on jäänud nimekirjast välja.

Kuna Rae vald peab ülimalt oluliseks esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaamist Peetris,  sest tegemist on rahvarohke  ja kasvava piirkonnaga, taotles vald määruse lisa täiendamist ning Peetri piirkonna lisamist esmatasandi tervishoiuteenuseid pakkuvate tõmbekeskuste nimekirja.

„Oleme korduvalt ministeeriumis ka valdkonna ametnikega kohtunud ja vajadusi selgitanud. Meie plaani, mis näeb ette, et Rae vallas on  2 suuremat tervisekeskust 4-5 perearstiga Jüris ja Peetris ning samuti töötavad perearstipunktid Vaidas ja Lagedil, on peetud ministeeriumis seni igati mõistlikuks," rääkis vallavanem Mart Võrklaev.

Vallavanem sai tõsise üllatuse osaliseks, kui kooskõlastusringil olnud  määruse lisas ei olnud kirjas Peetrit, kus vajadus perearstiteenuse järele on väga suur, kuna selles piirkonnas elab palju väikelastega peresid, kellel on tarvis arsti juures käia. „Autoga linna sõita Tallinna liikluskoormuse ja kesiste parkimisvõimaluste pärast on äärmiselt ebamugav ja aeganõudev,"  kõneles  vallavanem.

Peetris on perearsti tulekut juba kaua oodatud ja valla poolt on selle ehitamiseks vajalikud ettevalmistused valitud maatüki ja projekti tellimise osas tehtud. „Vald saab tervisekeskuse ehitada ise või anda tervisekeskuse rajamine erasektorile, mille esindajad on samuti huvi üles näidanud toetuse abil keskuse ehitamiseks."

Esmatasandi terviseteenuse kättesaamise võimaldamist Peetris on taotlenud ka Peetri Selts, mille esindajad on valda saatnud vastavasisulise kirja.  Selts rõhutab, et Peetri aleviku ja ümbritsevate külade elanike arv ületab 6000 piiri ja jätkab kasvamist.

Samuti on oluline kaasaegse tervisekeskuse rajamine Jürisse, mille rajamise ettevalmistamisega on vald tegelemas.  Jüri piirkonnas tuleb teenindada tervisekeskusel samuti  Rae valla lõunakülasid ja Raasiku valla idaosas asuvat Aruküla alevikku. Koos Arukülaga elab Jüri tervisekeskuse teeninduspiirkonnas kokku ligi 10000 inimest.

„Loodame väga, et täna (14. septembrist)  ametisse astuv uus tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski mõistab meie probleemi tõsidust ja on valmis operatiivselt määrusesse meie jaoks olulise täienduse tegema," oli vallavanem optimistlik.

 

 

Valmis sai Peetri noorte- ja perearstikeskuse eskiisprojekt

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on Peetrisse ehitatava noorte – ja perearstikeskuse eskiisprojekt valmis ja ootab projekteerimist ning seejärel saab finantsvahendite leidmisel projekti ellu viia. „Hoone tuleb igati multifunktsionaalne.  Kahekorruseline hoone sobitub hästi madalaarhitektuurilisse keskkonda."

Abivallavanem Tarmo Toometi sõnul nähakse praeguse seisu järgi hoones ruume nii perearstidele, hambaravile, erinevatele protseduuridele kui noortekeskusele. „Noortekeskus hakkaks asuma teisel korrusel ja kokku oleks ruutmeetreid erinevate tegevuste jaoks ca 250".

Teisele korrusele on ette näha peegelseintega, ca 64m2 ruum sportlike tegevuste jaoks, samuti tuba videomängude mängimiseks, huvialaringide ruumi, kunsti ja kokandusklassi, meediaruumi ning noortekeskuse väliskülaliste majutamise jaoks.

Planeeritav hoone hakkaks asuma Niinesaare tee ja Kungla tee ristumisekoha lähedal. Teisele poole Kungla teed on plaan rajada autoparkla, skatepark, lastele ja noortele liikluslinnak ja mänguväljak, rannavolle ning korvpalliväljak. Erinevad rajatised koonduvad niiöelda keskväljaku nime alla, mille sisse ja ümbrusesse rajatakse jalutusteed ning rajad, paigaldatakse istepingid ja välitrenažöörid. 

Rohkem vaateid leiab SIIT

Showing 3 results.