Rae Sõnumite väljaandmisest

Rae vallavalitsuse ametlik väljaanne Rae Sõnumid avaldab materjale, mis on kooskõlas kehtestatud volikogu määrusega, mis võimaldab vaba mahu olemasolu korral avaldada ka kuulutuste rubriigi. Reklaami avaldamise hinnakiri on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 23. oktoobri 2018 korraldusega nr 1421 Teabelehe Rae Sõnumid reklaamide hinnakirja kehtestamine.

Autorilugude puhul on väljaandjal õigus kontrollida faktitäpsust. Väljaandja ei võta vastu materjale, mis õhutavad vaenu, rassismi, halvustavad erapoolikult väljaandjat, kodanike sugu, religioosset või poliitilist kuuluvust.