Sportlaste ja aasta sporditegijate tunnustamine

29. novembrist 2022 jõustus uus Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord. Võrreldes seni kehtinud määrusega on muudetud mitmeid parimate sportlaste tunnustamise põhimõtteid. Uuendusena valitakse 12 kategoorias Aasta sporditegijad.
 
Rae valla sportlaste, võistkondade rahalist preemiat saavad taotleda sportlane, noorsportlane, veteransportlane ja võistkond.
  • Rahalise preemiaga tunnustamiseks saab ühe sportlase ja võistkonna kohta esitada ühe parima võistlustulemuse kalendriaasta jooksul. Sellele lisanduvad Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel Rae valda esindanud sportlaste ja võistkondade tulemused (I-III koht), mille esitab vallavalitsusele Rae valla Spordikeskus.
  • Spordialal peab olema Eestis tegutsev spordialaliit, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse.
  • Võistlus, mille saavutatu eest premeerimist taotletakse, peab olema spordiliidu või alaliidu kalenderplaanis.

Rae vallas tegutsev sportlane, noorsportlane, veteransportlane on füüsiline isik, kelle elukohana taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on rahvastikuregistris Rae vald.

Võistkond on Rae vallas tegutseva spordiklubi võistkondliku sportmängu võistkond, kuhu kuulub minimaalselt kaks sportlast.

 

Aasta sporditegijate tunnustamine

Rae valla aasta sporditegija tunnustust saavad taotleda võistkond, noorte võistkond, naissportlane ja meessportlane (M/N19+), treener, noorsportlane (neiu ja noormees U19), veteransportlane (N35+ ja M40+), aasta sporditegu sh spordiüritus, rahvaspordipere ja toetaja.

  • Rae vallas tegutsev treener, sportlane, noorsportlane, veteran, spordipere, kelle elukohana taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on rahvastikuregistris Rae vald.
  • Spordiedendajaks loetakse ka füüsilist isikut, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Rae vald, kuid kes töötab Rae valla hallatavas asutuses või on Rae vallas registreeritud spordiklubi kvalifitseeritud treener ning kelle juhendatav on esindanud Rae valda. Spordiedendajaks loetakse Rae valla territooriumil toimunud sporditegu, sh sündmust ning spordi toetajaid.
  • Aasta sporditegijate kategooriate puhul on spordisaavutuse miinimumkriteerium Eesti meistrivõistluste 1.-3. koht, välja arvatud Aasta Sporditegu, Aasta (rahva)spordipere ja Aasta toetaja kategoorias.

Igas kategoorias valitakse välja kuni kolm parimat, keda tunnustatakse tänukirjaga ning üks laureaat, keda tunnustatakse rahalise preemiaga (v.a. Aasta võistkonna ja noorte võistkondade kategoorias, kelle seast valitakse välja üks laureaat). Erandiks on Aasta toetaja kategooria, keda tunnustatakse mitterahalise preemiaga.
 

Aasta parimate sportlaste, võistkondade ja sporditegijate nominendid ja laureaadid saavad kutse tänuüritusele.

 
Parima sportlase preemia saamiseks ning Aasta sporditegija tiitlile saab nominente esitada igaüks.
Taotlusi rahalise preemia saamiseks ja aasta sporditegija tunnustuse saamiseks on võimalik  esitada kuni 15. jaanuarini 2024 (k.a).
 

Parima sportlase tunnustamise taotluse saad esitada siin

Aasta sporditegija tunnustamise taotluse saad esitada siin

Parima sportlase tunnustamise taotlus pdf

Aasta sporditegija tunnustamise taotlus pdf

 

Rae valla parimad sportlased aastate lõikes

Aasta sporditegijad 2023

Aasta sporditegijad 2022

Parimad sportlased 2021

Parimad sportlased 2020 

Parimad sportlased 2019

Parimad sportlased 2018

Parimad sportlased 2017

Parimad sportlased 2016

Parimad sportlased 2015

Parimad sportlased 2014

Parimad sportlased 2013

Parimad sportlased 2012

Parimad sportlased 2011

Parimad sportlased 2010

Parimad sportlased 2009

Parimad sportlased 2008

Parimad sportlased 2007

Parimad sportlased 2006