Sümboolika

Rae valla sümboolikana on kasutusel vapp ja lipp. Lisaks on kasutusel valla 150. aastapäevaks valminud logo. 

Rae valla vapi keskmes on hõbedane rist, mis jagab vapi kilbi nelja ossa. Kilbi ülemine vasak ja alumine parem väli on mustad. Ülemine parem ja alumine vasak väli on punased. Mustadel väljadel on hõbedane stiliseeritud tammeleht. Hõbedane rist koos punaste väljadega tähistab Rae valla asumist Harjumaal, koos mustade väljadega aga valla ajaloolist seost esimese eestikeelse piibli ilmumisega ja valla talupidamise traditsioonidega. Hõbedased tammelehed tähistavad kohalikku legendi pruudi-peiu tammedest ja on seotud Lehmja tammikuga.

Rae valla lipuks on täisnurkne valge lipukangas laiuse ja pikkuse suhtega 7: 11, millel kolm sinist põikitriipu ja keskel on vallavapi kujutis. 

Rae valla vapp

 

Rae valla lipp

 

 

Rae valla 150. aastapäevaks valminud logo

 

 

Rae valla juubelilogo kasutamine ja tellimine

Rae valla juubelilogo on tehtud valla 150. aastapäevaks ning on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, kui seda kasutatakse vastavalt headele tavadele ja Rae valla head mainet hoides.

Rae valla juubelilogo kujutist on võimalik tellida vallavalitsuse kultuurispetsialistilt, kes väljastab juubelilogo sobival infokandjal.

Rae valla juubelilogo kasutamise tellimuses tuleb märkida, kus ja kuidas soovitakse kujutist kasutada ning tellimus tuleb edastada e-aadressile kristi.aru@rae.ee.

Rae vallal on õigus keelata või piirata juubelilogo kasutust, kui seda kasutatakse ebasobival viisil või kohas ja see on vastuolus heade kommete või tavadega. 

Sümboolika täpsemat kasutamist reguleerib Rae valla põhimäärus.