« Назад

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180 eurot.
 
Kompensatsiooni tingimused:

  • Noor on omandanud vähemalt põhihariduse
  • Noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21 aastat
  • Noore elukohaks on taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald
  • Noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt

Taotlus tuleb esitada Rae valla haridus- ja sotsiaalametile 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Maanteeameti poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist või 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest kui juhtimisõigust tõendav dokument on väljastatud.

Taotluse blankett.

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018037