« Назад

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele

Stipendiumiga toetatakse 14-19-aastaseid üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivaid õpilasi osalemaks välismaal vahetusõppes. Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks õppepoolaastaks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks.

Taotlejaks võib olla 18-19-aastane noor, 14-17-aastase noore puhul võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav lapsevanem või eestkostja, kes on Rae valla elanikud taotlusele eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduses stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või 1. oktoobriks.

Välisõppe stipendiumi taotlus (alaealine)

Välisõppe stipendiumi taotlus (täisealine)

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/424012020049