« Back

Järveküla Kooli ehitamiseks tunnistati edukaks Nordeconi AS pakkumus

Rae Vallavalitsus tunnistas 4. novembri istungil riigihanke „Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ edukaks pakkujaks Nordecon AS-i. Varasemalt edukaks osutunud pakkuja OÜ Nordlin Ehitus pakkumus tunnistati kehtetuks ettevõtte maksevõla tõttu ning OÜ Nordlin Ehitus kõrvaldati hankemenetlusest.

Riigihankel „Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ oli OÜ Nordlin Ehitus järel ehitusmaksumuselt järgmine parim pakkuja  Nordecon AS, mis esitas pakkumuse summas 11 506782,24 eurot (koos käibemaksuga).

„Kui tehtud otsust ei vaidlustata, sõlmitakse 14 päeva möödumisel Järveküla Kooli ehitustööde töövõtuleping Nordecon AS-ga,“ oli vallavanem Mart Võrklaev optimistlik.

Vallavanem rääkis, et kolme paralleelklassiga põhikooli projekteerija ja ehitaja peatöövõtja leidmiseks  kuulutati  riigihangete registris välja hange juba 20.07.2015. 4. septembriks, pakkumuste esitamise tähtajaks laekus 7 pakkumust, mis kõik kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks ning edukaks tunnistati OÜ Nordlin Ehituse pakkumus.

2.oktoobril esitas OÜ Nordlin Ehitus vaidlustuse Riigihangete vaidlustuskomisjonile pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta, kuid 26.10.2015 otsusega jättis Riigihangete vaidlustuskomisjon vaidlustuse rahuldamata. 

Rae vallavalitsus oli vahetult peale eelnimetatud otsust valmis sõlmima parima pakkumuse tegijaga töövõtulepingu, kuid 02.11.2015 vallavalitsuse poolt tehtud maksuvõla puudumise kontrollimisel selgus, et ettevõttel on maksevõlg, mida ettevõtja ka antud tähtajaks 03.11.2015 ei likvideerinud. Riigihangete seadusest tulenevalt ei saa lepingut sõlmida maksevõlga omava ettevõttega ja ta tuleb hankemenetlusest kõrvaldada.