« Назад

Rae valla uus põhikool sai nimeks Järveküla Kool

Vallavanem Mart Võrklaeva poolt kokkukutsutud žürii otsustas panna peale nimekonkursi rahvahääletust uue Rae  valla põhikooli nimeks Järveküla Kool, mis kogus koos Järveküla Põhikooliga kokku 155 poolthäält 288 – st antud häältest.

„Seda et Järveküla nimi uue kooli nime osana hääletajatele meeldis, näitas ülekaalukas poolthäälte arv“, rääkis vallavanem Mart Võrklaev.

Žüriisse kuulunud Peetri Lasteaed- Põhikooli direktor Luule Niinesalu leidis, et oluline on uue kooli nime juures see, et kooli ei hakata segi ajama juba olemasoleva kooliga.  Järveküla Kool viitab selgelt Peetri kõrval asuvale asumile, mida kool ka teenindama hakkab, kuid samas sobib kool ka Peetri piirkonna lastele, sest Peetri südamest on Järveküla Koolini umbes 2 kilomeetrit.

Vallavanema sõnul alustatakse tänavu suvel kergliiklustee ehitamist tulevase Järveküla Kooli juurest Peetri Veskini ning see tagab ligipääsu koolini ka jalgsi käies. Samuti hakkab toetama teede infrastruktuur  Rae küla, Assaku ja Uuesalu piirkondi.

Järveküla Kooli nime otsing algas käesoleva aasta veebruarist, mil vallavalitsus kuulutas välja nimekonkursi, kuhu said elanikud ise nimesid pakkuda. Märtsikuu jooksul toimus rahvahääletus ning žüriil tuli valida viie enam hääli saanud nime hulgast välja sobivaim kooli nimi.

Viis enim hääli saanud nime olid Järveküla Põhikool, Järveküla Kool, Rae Põhikool, Reti Põhikool ja Ülemiste Põhikool.

Žürii poolt välja valitud kooli nimi sai 14. aprillil heakskiidu volikogu haridus - ja kultuurikomisjonilt. Vallavalitsus on nüüd ettevalmistanud volikogule eelnõu Järveküla Kooli nimelise põhikooli asutamise kohta ning järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 21.aprilli.

Järveküla Kooli hakatakse tänavu ehitatama Vana- Tartu maantee ja Reti tänava nurgale, mis halduslikult jääb täna küll Peetri aleviku piirkonda, kuid ajalooliselt on see piirkond kuulunud Järveküla alla ning rahva seas tuntakse seda peamiselt Järveküla osana.