« Назад

Vallavalitsus sõlmis lepingu Peetri piirkonda ehitatava põhikooli projekteerimiseks

Uue põhikooli projekteerimiseks sõlmiti leping hankes parima pakkumise teinud SWECO Projekt AS-ga.

Projekteerijal tuleb läbi viia Peetri alevikus asuval Kõrtsi kinnistul hoonestuse ja maa-ala projekteerimistööd ning tagada valmis projekt käesoleva aasta 13. juuliks.

Uus põhikool ehitatakse kolme paralleeliga enam kui kuuesajale õpilasele ning lisaks luuakse tegutsemisvõimalused  kauneid kunste ja sporti õpetavale Rae Huvialakoolile.

Põhikooli juurde tuleb projekteerijal kavandada ka spordiväljak pallimängude mängimiseks ja kergejõustikualade harrastamiseks.