« Назад

Vallavanem valmiva hoone ehitusest volinikele

17. mai korralisel volikogu istungil andis vallavanem Mart Võrklaev volinikele ülevaate Järveküla Kooli ja Vaida põhikooli juurdeehituse ehitamise teemal ja kinnitas, et ehitised valmivad tähtaegadeks.

Mõned nädalad tagasi käis meediast läbi uudis, mis puudutas Rae Kivitehase poolt toodetavaid betoonplokke, mida kasutatakse Järveküla Kooli ehitamisel. Kuna Rae vallavalitsus oli enne teema ajakirjandusse jõudmist probleemidega kursis, uuriti juba probleemide tausta ja tegeleti lahendamisega.

Lühidalt toimunust Järveküla Kooli ehitamisel

Järveküla kooli ehitaja Nordecon AS tuvastas Järveküla Kooli ehitusobjektil osadel plokkidel visuaalseid puudusi. Kahtlased kivid viidi 19.02.2016 Nordeconi initsiatiivil kontrolli Teede Tehnokeskus AS- i.

Ennetamaks ehitustegevuse peatumist konsulteeris ehitaja võimalike lahenduste osas ehitustöödega jätkamiseks nii hoone projekteerijaga kui omanikujärelevalvega. Täiendava abinõuna otsustati müüritise täisbetoneerimine, kuigi visuaalselt defektseks osutunud plokid tõsteti koheselt kõrvale ja ei kasutatud kooli seinte ehitusel.

Kividele kontrolli teostanud Teede Tehnokeskus AS tuvastas 21.03.2016, et uuritud plokkidest ei vastanud mitmed kehtestatud nõuetele. Ehitaja tagastas ebakvaliteetse partii materjali tootjale, mis asendati kvaliteetsete, nõuetekohaste ehitusplokkidega.

Ehitaja on vallavalitsusele kinnitanud, et ebakvaliteetseid plokke ei ole kooli seinte ehitusel kasutatud. Täiendava kindluse saamiseks on teostaud  Järveküla kooli projekteerija Sweco Projekt AS poolt betoonplokkidest kandeseinte kontrollarvutused arvestades katseprotokolli tulemusi. Arvutuste tulemusel on projekteerija kinnitanud, et seinte kandevõime on igal juhul tagatud.

Rae vallavalitsus on küsinud seinte kandevõime kohta seisukohta objekti ehitusjärelvalve teostajalt, kelleks on Telora-E AS.  Ehitusjärelvalve teostaja on vallavalitsusele kinnitanud, et seinte kandevõime on piisav ja hoone turvalisus on tagatud.

Vallavalitsuse seisukoht

Vallavanem Mart Võrklaev on seisukohal, et ehitaja Nordeconi AS vastutustundlik tegutsemine ja ettevaatusabinõude rakendamine koos ehitusjärelvalve Telora – E AS-i kinnitusega on piisav, et olla kindel Järveküla Kooli hoone ehituskvaliteedis, mis tähendab, et ehitustegevusega saab jätkata ja laste turvalisus on tulevases hoones tagatud.  

Vallavanem Mart Võrklaev resümeerib: „Hea on see, et vaatamata ebameeldivale intsidendile, mis on avalikku ruumi tekitanud palju müra, saab algklasside maja õigeaegselt valmis ja 1. septembril saavad koolilapsed tulla uude koolimajja."