« Back

Volikogu kehtestas Järveküla Kooli planeeringu ja tutvus kooli projektiga

19.mai volikogu istungil kehtestati detailplaneering Järveküla Kooli rajamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha ning asub Rae vallas Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee ääres. Lähialana on planeeringusse kaasatud teede- ja tehnovõrkude rajamiseks vajalik maa- ala.

 

Vallavanema ülesandeid täitev ja planeeringute eest vastutav abivallavanem Priit Põldmäe ütles, et nüüd kui planeering on kehtestatud, saab edasi minna projekteerimistööde ja ehitusprotsessi ettevalmistamisega. „ Uue kooli eskiisprojekt on valmis ning niipea kui on projekteerimine lõppenud ja ehitushange on läbi viidud, tuleb kooli ehitusega algust teha,“ kõneles Põldmäe.

 

Vallavalitsus tutvustas 19. mai volikogu istungil kooli eskiisprojekti ka volikogu liikmetele. Kokkuvõttes koosneb hoonete kompleks kolmest osast: esimene kõige madalam osa on algkooli tarbeks, keskmises osas asuvad aula ja söögiruumid ning tagumises ja kõige suuremas kolmekorruselises osas asuvad põhikooli astme õpperuumid, võimla, lugemissaal ja kauneid kunste ning sporti õpetava huvialakooli klassid. Tagumise hoone osas  on arvestatud ka võimaliku ujula rajamisega.

 

Projekteerimistöid eestvedanud abivallavanem Madis Sarik on öelnud, et Järveküla Kool hakkab ehitusstiililt ja ruumide liigenduse poolest sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega. Hoone saab olema multifunktsionaalne, mis tähendab, et see ehitatakse nii kvaliteetse õppetegevuse läbiviimiseks kui ümberkaudsete inimeste sportimise ja vabaaja sisustamise jaoks.

 

Ehitustöödega alustatakse hiljemalt sel sügisel. Järveküla Kool avab uksed 2016.aasta 1. septembril.