Valimisjaoskonnad

09.10.17

Valimisjaoskonnad ja hääletamisruumide asukohad
https://valimised.rahvastikuregister.ee/
Valimisjaoskondade piirid leiate siit https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4200/6201/7018/Lisa_1%20(1).pdf# 

1)      Valimisjaoskond nr 1 –  Peetri Lasteaed-Põhikool (Pargi tee 6, Peetri alevik).
Komisjoni esimees Kaia Roots, tel 5887 7809

2)      Valimisjaoskond nr 2 – Rae Kultuurikeskus (Aruküla tee 9, Jüri alevik).
Komisjoni esimees Merike Saare, tel 5887 7851

3)      Valimisjaoskond nr 3 –  Lagedi keskusehoone (Kooli 18b, Lagedi alevik).
Komisjoni esimees Tea Sõlg, tel 5887 7854

4)      Valimisjaoskond nr 4 – Jüri Raamatukogu (Laste 3, Jüri alevik).
Komisjoni esimees Birgit Parmas, tel 5887 7872

5)      Valimisjaoskond nr 5 – Vaida Raamatukogu (Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik).
Komisjoni esimees Reet Raudkepp, tel 5887 7873

6)      Valimisjaoskond nr 6 - Järveküla Kool (Reti tee 20, Peetri alevik).

Komisjoni esimees Mari Liis Laanvee, tel 5887 7890

  • Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.
  • Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2.
  • Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rae valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

 

Rae Vallavalitsuse 13. juuni 2017 määrus nr 6 "Valimisjaoskondade moodustamine"

Rae Vallavolikogu 12. septembri 2017 otsus nr 211 "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine"

Автор: KRISTI ARU