Teavita probleemist

 

Teehooldus

Dispetšerteenus 24/7

Edastab infot teede olukorra kohta otse teehooldajale.

Tel: +372 58579232

e-post: raeteehoole@gmail.com

Rae vallale kuuluvate teede talviseid ja suviseid hooldustasemeid saab vaadata kaardirakendusest.

 

Riigimaanteede hoolduse kohta küsida infot:
Ööpäevaringne kontaktnumber on 1247

 

Tänavavalgustus

Rikketeated ja kontakt: raerikked@prosystem.ee või 5982 1650. NB! SMS ei toimi sellel numbril.


Keskkonnaalased rikkumised

 

Võtke ühendust riigiinfo telefonil 1247 või e-postil 1247@112.ee, kui märkate:

  • keskkonnareostust või reostusohtu;
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
  • loomade julma kohtlemist;
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Riigiinfo telefoni 1247 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle kokkuleppe kohaselt Keskkonnaameti vastava maakonna inspektoritele, kes teatega edasi tegelevad. 

Täiendav info siin.

Mürareostuse korral palume kontakteeruda Terviseametiga. Mürareostusest lähemalt siin


Teavita probleemist

Siin saad teavitada kohalikku omavalitsust või riigiasutust heakorraprobleemist, näiteks lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vmt.

Sa saad märkida kaardil probleemse koha ja kirjutada lühikese selgituse. Kõige parem, kui teed probleemsest kohast foto ja lisad selle teatele. Kindlasti sisesta oma kontaktandmed (sinu nimi, e-posti aadress ja telefon), siis saab omavalitsus vajadusel sinult täpsustusi küsida või tagasisidet anda. Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e-posti aadressi, siis saadetakse teate koopia ka sinu e-postile.

Süsteem edastab sinu teate automaatselt õigele kohalikule omavalitsusele või riigiasutusele (nt Transpordiametile). Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.

Rakendus võimaldab vaadata nii sinu kui teiste teateid heakorraprobleemidest, mis on viimase paarikümne päeva jooksul edastatud. Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus/riigiasutus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.

Rakenduse haldaja on AS Andmevara.

Samasugune rakendus on loodud ka nutitelefonidele, loe lisa http://kov.riik.ee/annateada.