25.06.18

 

18.06.18
Toimetaja: KERTU LAADOGA
20.06.18

Võsukese lasteaed pakub tööd eripedagoogile

26.04.18

Lagedi Kool võtab konkursi korras tööle:

koheselt saavad tööd
ABIÕPETAJA
kellel on soovitavalt pedagoogiline kõrgharidus (võib olla ka omandamisel) või muu kõrgharidus ning valmidus enesetäienduseks, on hea suhtleja, kõrge empaatiavõimega ning kiire kohaneja. Kasuks tuleb eelnev töökogemus koolis.

LOGOPEED (lasteaeda)
Lagedi Kooli  juurde kuuluv lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma logopeedi, kellel on kvalifikatsioonile vastav haridus (võib olla ka omandamisel), hea suhtlemis- ja nõustamisoskus. Kasuks tuleb töökogemus lasteaia logopeedina.

 

alates augustist 2018 võetakse konkursi korras tööle

KLASSIÕPETAJA
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Heal klassiõpetajal on konkreetne nägemus I kooliastme eesmärkidest, oskab olla sihikindel ja konkreetne, on hea suhtleja, koostöövalmis, sõbralik.

PÕHIKOOLI  MITME AINE ÕPETAJA VÄIKEKLASSIS
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud teadmised töötamisel erivajadustega lastega, soovitav eelnev töökogemus selles valdkonnas, nõustamisoskus, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 29. maiks 2018 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595

Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596

Lasteaia logopeedi tööd ja kandideerimist puudutav info telefonil 55964898