Töös olevad projektid

Veebruarikuu lõpus saavad alguse Kungla tee ja Niinesaare tee vahelisele alale rajatava pargi ehitustööd.  Seoses sellega võib ajavahemikul märtsist aprillini esineda piirnormidest lubatust...

Algavad Peetri pargi ehitustööd

Veebruarikuu lõpus saavad alguse Kungla tee ja Niinesaare tee vahelisele alale rajatava pargi ehitustööd.  Seoses sellega võib ajavahemikul märtsist aprillini esineda piirnormidest lubatust...

  Veebruaris kirjutasime Peetri pargi projektist, mille osas on vallal elanikele häid uudised. Tihedas koostöös SWECO Projekt AS projekteerijatega on esmasest eskiislahendusest jõutud...

Peetri park

  Veebruaris kirjutasime Peetri pargi projektist, mille osas on vallal elanikele häid uudised. Tihedas koostöös SWECO Projekt AS projekteerijatega on esmasest eskiislahendusest jõutud...

  31. jaanuariks oli vallavalitsus kokku kutsunud Kungla tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise koosoleku. Vallal on hea meel, et Peetri kandi inimesed...

Peetri park ja tervisekeskus

  31. jaanuariks oli vallavalitsus kokku kutsunud Kungla tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise koosoleku. Vallal on hea meel, et Peetri kandi inimesed...