Transpordikoridor

26.05.22

Rae vallas Tallinna ja Jüri alevikku ühendav ühistranspordi koridori trassivalik

  1. Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt" koostatud trassivaliku ekspertarvamus ja eskiisprojekti muudatus (Reaalprojekt OÜ töö nr P21040).
  2. Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt (Stratum OÜ, SalaTerrena OÜ ja Tuulekaru OÜ töö nr 013-20).
  3. Müra ja vibratsiooni hinnang.

Trassikoridor valiku aluseks on olnud Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt ja sellele koostatud eksperthinnang ning osaline muudatusprojekt. Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu (https://www.rae.ee/pohjapiirkond) kaardile on trass ala ulatuses (va Tallinna linnas ja Jüri alevikus asuv lõik) kantud 50m laiuse koridorina, mis tähendab, et see hõlmab nii reaalselt vajalikku maad kui ka selle äärde jäävat mõjuala.

Transpordikoridori planeerimise peamine eesmärk on eelkõige valla kestliku arengu jätkumine, mida ilma säästlike liikumisviiside parendamiseta pole võimalik saavutada. Erinevate liikumisvõimaluste loomine ja sidumine, ühistranspordi läbilaskevõime suurenemine, liikuvuse ja teenuste kättesaadavuse parandamine teenib eesmärki  üldist liikumisvajadust ja sõltuvust erasõidukist oluliselt vähendada. Ühistranspordikoridor ühendab omavahel mugavalt peamised keskusealad, kus asuvad elamud, äri-, koolide-, lasteaedade- ja vaba aja veetmise alad ning pakub võimalust erinevate transpordiliikide omavaheliseks paremaks sidumiseks (nt: pargi&reisi, kergliiklus, ühistransport, rongiliiklus). Autonoomne ühistranspordi koridor tähendab eelkõige, et sellel alal toimib transport iseseisvalt ja eelkõige eraldatuna sõiduteedest. See võib olla näiteks kergliiklejatele ja elektriliikuritele eraldatud rada, isesõitva bussi rada, eraldi rajal liikuv bussiliin või rööbastranspordi liin. Koridor on projekteeritud eskiisprojektis kergrööbasteena, kuna selle reaalne elluviimine on kõige keerulisemate eeldustega (pikikalle, pöörderaadius, ristumine teedevõrguga) ja suurema ruumivajadusega.  

Arvamusi trassi koridori osas ootame hiljemalt 05.06.2022. Arvamusi, mis puudutavad lõiku Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ulatuses, käsitleme kui üldplaneeringu avalikustamise käigus tehtud arvamui.

Trassikoridori tutvustus toimus Teamsi keskkonnas 24.05.2022 (klõpsa lingil).