Statistika

Rahvaarv: 20 778
Pindala: 206,8 km²
Suurim asula: Peetri alevik (5604)
Koole: 6
Lasteaedu: 12
Külasid: 27 ja 5 alevikku
Huvikoole: 1