1. aprillist on avatud Rae valla ettevõtlike tunnustuskonkurss

Kandidaadid esitatakse alates 1.- 18. aprillini 2021 veebilehe konverents.rae.ee kaudu.

Ettevõtlikud teod ja õpetajad tulevad tunnustamisele eraldi sügisel, hetkel on fookuses 3 kategooriat:

  • ettevõtlik noor 2020 (7-26-aastane)
  • noorte sõber 2020 (noortemeelne ettevõte/asutus/inimene)
  • aasta osaluskogu 2020 (õpilasesindus/noortevolikogu/õpilasfirma)

Tulemusi hindab Rae valla ettevõtlikkuse arengukava töögrupp ühekoos Rae valla ettevõtete - ja Rae valla Noortevolikogu esindajatega.

Kandidaate tunnustatakse meene ja tänukirjaga. Vallavalitsusel on õigus jätta ka tunnustus välja andmata, kui kandidaadid puuduvad või esitatud kandidaadid ei vasta statuudile.

Rae valla ettevõtlikku noort, noorte sõpru ja aasta osaluskogu tunnustatakse iga-aastasel Rae valla Noortekonverentsil. Sel aastal toimub Rae valla koolide 9.-12. klassidele suunatud konverents 6. mail 2021 veebi vahendusel.

Tunnustamise eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Rae valla haridus- ja noorsootöö valdkonnaga seotud ettevõtlikke inimesi ja tegusid.

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust: Kädi Kuhlap kadi.kuhlap@rae.ee või telefonil 55525478.