Algab koolitaotluste esitamine

 

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini Rae valla E-teenuste keskkonnas: iseteenindus.rae.ee:

 => haridus  => koolikoha taotlus => valida 2020/2021 õppeaasta

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elavatele lastele tagatakse koolikoht ühes munitsipaalkoolis:

  • Jüri Gümnaasium
  • Lagedi Kool
  • Vaida Põhikool
  • Peetri Lasteaed-Põhikool
  • Järveküla Kool
  • Kindluse Kool

Koolikoha määramisel arvestatakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Koos taotlusega tuleb esitada lisadokumendid:

  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • väljavõte tervisekaardist
  • elektrooniline foto

Koolivalmiduskaart esitatakse hiljemalt 20. juuniks.

Tagasiside määratud koolikohast saab vanem 30. aprilliks.

Lisainfo: https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine