RAE ON IDEAALNE KESKKOND INNOVATIIVSE KUTSEÕPPE PAKKUMISEKS

 

Märtsikuu Rae vallavolikogu innovatsioonikomisjoni kohtumine keskendus kutsehariduse pakkumise võimalikkusesele Rae vallas. Põnevas ja ideederohkes arutelus osalesid lisaks Rae vallavalitsusele veel Haridus- ja teadusministeeriumi, Rae valla ettevõtte ABB ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse esindajad.

„Rae vallas on palju tublisid noori ning hulgaliselt nii suuri ja tuntud kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid. See tähendab, et noorte karjäärivõimalused oma koduvallas on väga laiad. Meil on juba olemas tublid ja nutikad lasteaiad, väga head ning mitmekülgsed põhikoolid ja tugev Jüri Gümnaasium. 1. septembril 2023 avab Jüris uksed riigigümnaasium. Meie huvi on valla haridusvõrku veel laiendad ja pakkuda noortele võimalikult mitmekesist ja head haridust kodu lähedal ning seeläbi toetada vallas tegutsevaid ettevõtteid. Arutelu tulemusel sai selgeks, et eri tasemel ja mahus kutsehariduse pakkumiseks Rae vallas on mitmeid võimalusi. Innovatsioonikomisjon koos vallavalitsuse ja koostööpartneritega tegelevad teemaga kindlasti edasi ning usun, et õige pea on lisandumas veel põnevaid ja positiivseid uudiseid Rae valla haridusmaastikult," kommenteeris komisjoni esimees Mart Võrklaev.

„Kutseõppe korralduseks Rae vallas on erinevaid võimalusi ja see peab käima mitmel tasandil. Üheks näiteks on põhikool, kus juba käiakse valla ettevõtteid tutvustamas või käivad õpilased ise ettevõtetega tutvumas. Samuti toimuvad koostöös ettevõtjatega erinevad valikained või ringid robootikas, automaatikas jne. Näiteks Rae valla ettevõtluse ühel lipulaeval ABB-l on juba olemas oma inseneriõppe loengusari koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja ilmselt saaksime nende loodud kontseptsiooni lihtsustatuna ka ristkasutada. Meie välja pakutud tee võimaldaks omavahel integreerida kutseõpe ja gümnaasiumiharidus näiteks valikainete ja moodulite abil, mis tähendaks, et lisaks gümnaasiumiharidusele oleks noorel omandatud juba ka reaalseid ning talle huvipakkuvaid oskusi, mis tuleksid tuleviku ametil kasuks. Haridus- ja teadusministeeriumi info kohaselt käsitletakse tulevikus üldhariduse gümnaasiumiharidust ja kutseharidust „ühe ukse" põhimõttel.  See tähendab, et kõik õpilased liiguvad peale põhikooli omandama keskharidust, kuid igal ühel on oma õpitee, tulenevalt tema soovidest ja võimetest. Kutseõppe pakkumine koostöös mõne kutsekooliga ja/või valla ettevõttega muudaks noorte valikud mitmekesisemaks, professionaalsemaks. See oleks kasulik ka ettevõtetele, kes ei pea uut juurdekasvu kaugelt otsima ja kohale transportima ning annaks noortele võimaluse jätkata õpingute ja tööga orgaaniliselt oma kodukohas," tutvustas abivallavanem Jens Vendel ideed.

Fotol: Õpilaste külastus ABB-sse. Erakogu