12. aprillil algas registreerimine Rae Õpilasmalevasse

Ankeetide esitamine käib läbi Rae valla iseteeninduse kaudu 12. aprillist kuni 10. maini.

NB! Võimalusel palume registreerida noorel malevasse end ise. Keskkonda sisenemiseks on vaja lapse ID-kaarti ning ID-kaardi paroole (PIN1 ja PIN2).

Peale noore poolt algatatud taotluse esitamist saab lapsevanem teavituse nii e-maili peale, kui ka iseteeninduskeskkonda. Seejärel palume lapsevanemal noore poolt tehtud maleva taotlus e-keskkonnas allkirjastada. Selliselt tegutsemine annab hea eelduse selleks, et saame peatselt hakata koostama 3-poolseid töölepinguid noore, lapsevanema ja tööandja vahel. Nii tööle kandideerimine, töölepingu sõlmimine, kui ka koolitustel osalemine on kõik väga vajalikud toimingud töötamise protsessis. Lubades ja võimaldades noortel ise tegutseda, anname me neile võimaluse iseseisvumiseks, kasvamiseks ja arenemiseks. Kui lapsel ID-kaart puudub, või esineb mõni muu takistus, siis saab taotluse esitada ka lapsevanem sisenedes ID-kaardi abil iseteeninduskeskkonda.

ID-kaart kohustuslik alates 15-eluaastast, seega kellel tõesti ei ole võimalust internetis/arvutis avaldust täita, siis on võimalik esitada registreerimisleht ka paberkandjal.

Registreerimislehe leiate Rae valla kodulehelt noorsootöö, õpilasmalev alt ning me palume saata need Rae Vallavalitsusse allkirjastatult.

Sel aastal on Rae Õpilasmalevas kohti 170le noorele. Planeeritakse läbi viia ka ööbimisega malev, sinna on kohti 20le noorele.

Õpilasmalevas osalemiseks peab noor olema malevavahetuse toimumise ajaks vähemalt 13-aastane või vanem. Ööbimisega malevas saavad osaleda noored alates 15-eluaastast.

Ka sel aastal toimuvad intervjuud (5-10 inimest grupis, kohtumine toimub veebis). Intervjuu aeg pannakse paika pärast ankeedi laekumist.

Rae õpilasmalev toimub kolmes vahetuses:

  • I vahetus 25. juuni- 4. juuli 2021 (ööbimisega, täpne koht alles selgub, tööaeg 6h päevas)
  • II vahetus 28. juuni-9. juuli 2021 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)
  • III vahetus 16. -27. august 2021 (ööbimiseta, tööaeg 4h päevas)

Lisainformatsioon: Kädi Kuhlap, kadi.kuhlap@rae.ee, tel +372 55525478.

Seoses COVID-19 viiruse tõkestamiseks kehtivate või loodavate piirangutega võib Rae Õpilasmaleva vahetuste kuupäevades ning tegevustes toimuda muudatusi. Tuleb arvestada ka sellega, et õpilasmalev võib ka ära jääda. Kõikidest muudatustest anname Teile teada siin Rae valla kodulehel ja ka valla sotsiaalmeedia kanalites.