Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine

Lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeerium juhisele otsustas Rae Vallavalitsus koroonaviiruse leviku vältimiseks vabastada Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest selleks kohustatud isikud vahemikus 03.05 - 16.05.2021, juhul kui laps sel perioodil lasteaias ei käi.

Samuti toetatakse valla eelarvest lapsevanema poolt kaetava kohamaksu osa kuni 80 eurot kuus kehtivat lepingut omavate Rae valla laste eest eralasteaedades ja lastehoidudes vahemikus 03.05 - 16.05.2021, juhul kui sel perioodil teenust ei kasutata.

Jätkuvalt on soovitav lapsi viia lasteaeda ja -hoidu vaid tungiva vajaduse korral.

Täname kõiki ühise pingutuse ja mõistva suhtumise eest.

Rae Vallavalitsus hindab olukorda taas 13.05.2021         

Täpsem info: info@rae.ee