« Tagasi

Õlleköögi tee 20

Avalik enampakkumine 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu müügiks.

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Rae vallas Kurna külas asuva Õlleköögi tee 20 asuva kinnistu (kinnistusregistriosa number 14648902, katastritunnus 65301:001:3402). Kinnistu suurus on 2683 m2 ja enampakkumise alghinnaks on 69 300 eurot. 

Nimetatud kinnistu müügihind ei sisalda kommunikatsioonide väljaehitamist, liitumistasusid jms kulusid ning need tuleb ostjal tagada ja tasuda ise.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – Õlleköögi tee 20".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg esitamise tähtaeg 01.07.2020 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae Vallavalitsuse 02. juuni 2020 korralduses nr 758. 

Lisainformatsioon: abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 512 9380, e-post priit.poldmae@rae.ee