« Tagasi

Pähklimäe tee 11

Avalik enampakkumine 50% ärimaa ja 50% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu müügiks.

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Rae vallas Lehmja külas asuva Pähklimäe tee 11 (65301:001:4078) 50% äri - ja 50% tootmismaa sihtotstarbega kinnistut.

Kinnistu piirneb vahetult Tartu maanteega ja sobib seetõttu suurepäraselt ettevõttele, kelle soov on hoonet ka igapäevaselt ka enese reklaamiks kasutada.

Pähklimäe tee 11 maaüksuse pindala on 69 994,0 m2  ja see on müügis alghinnaga 15 eurot üks ruutmeeter. 

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – Pähklimäe tee 11".

Pakkumise

  • esitamise tähtaeg 01.07.2020 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae Vallavalitsuse 2. juuni 2020 korralduses nr 759. Lisatud ka Pähklimäe tee katastriüksuse plaan ja juurdesõidutee.

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 512 9380, e-post priit.poldmae@rae.ee