Rae vald kaalub otsustuskorras maa müümist IKEALE

Selle nädala teisipäeval peetud istungil otsustas Rae vallavalitsus saata volikogu menetlusse eelnõu, Rae vallale kuuluva Põlluvälja kinnistu otsustuskorras müümiseks Rootsi mööblikontsern Ikea huve Eestis esindavale arendajale Viljandi Real Estate OÜ.

Põlluvälja kinnistu näol on tegemist u. 20 ha suuruse maatükiga Tallinna ringtee ääres, Kurna külas, Rae vallas. Rae vallavolikogu koguneb müügiotsuse üle arutama 15. oktoobril, kui toimub korraline istung.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul, on Rae valla sihiks alati olnud ettevõtluse ja vastutustundliku arendustegevuse soosimine.  "IKEA näol on tegemist tõeliste oma ala professionaalidega, kes vaatavad arendustegevust laiemalt, on poe ehitamise kõrval valmis panustama ka oma kinnistuga piirnevasse taristusse ja kogukonda ning kellega läbirääkimised on seni olnud ülimalt konstruktiivsed," sõnas ta. 

"Meedias on sel teemal juba pikemalt spekuleeritud. Meie esimene kohtumine IKEA esindajatega leidis aset umbes pool aastat tagasi. Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi, valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht," selgitas  Võrklaev.

"Vallale on müügitehing oluline ka seetõttu, et meie omandis on piirkonnas veel teisigi maid ning sellise suurtegija tulek kasvatab nii meie kui ka ümbruskonna inimeste vara väärtust. Loodan väga, et volikogu otsustab müügi ettepanekut toetada," lisas ta.

Kui volikogu müügiettepaneku heaks kiidab, on järgmisteks sammudeks detailplaneeringu koostamine ning liikumine ehitusloa suunas, milleni vallavanema sõnul on arendajal plaanis jõuda nii kiiresti kui võimalik.