Terviseamet kuulutas välja Rae valla perearstikonkursi

 Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks uuele nimistule (0-nimistu) üldarstiabi osutamiseks.

Perearsti teeninduspiirkond on Rae vald Harju maakonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

1) registreering perearstina tervishoiutöötajate riiklikus registris tööle asumisel;

2) üldarstiabi osutamise alustamine esimesel võimalusel;

3) teenuse osutamise asukoht Rae vallas;

4) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise kõnekeele oskus;

5) kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.

Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 24.05.2021 (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn märgusõnaga «Perearstikonkurss Rae» järgmised dokumendid:

1. Kirjalik avaldus, milles märgitakse ära: • konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress; • kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress; • perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul); • perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).

2. CV.

Rae vald soodustab alustava perearsti tegutsemist Rae vallavolikogu määruse «Perearstide toetamise kord» abil, mille eesmärk on määrata kindlaks Rae vallas Peetri alevikus ning Vaida ja Lagedi alevikus tegevust alustava perearsti toetamise kord ja tingimused. Vald on valmis toetama nii 0-nimistu kui ka teise tegevuskoha puhul Vaidas ja Lagedil. Lisainfo: abivallavanem Jens Vendel, tel 521 3893 või jens.vendel@rae.ee.

Konkursi lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856.