« Tagasi

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise taotluste esitamine

Lapse kohta on spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise piirmäär kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta. Palun esitada taotlused esimesel võimalusel, siis kui piirmäär on täis.

Hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Õigus on taotleda hüvitist ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks.

Hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringide osalustasu kompenseerimiseks. Sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib samal perioodil Rae Huvialakooli spordiosakonnas. Huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib samal perioodil Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas (nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljaspool huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks).

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg 2020. aasta eest on hiljemalt 15. jaanuar 2021 (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).