image Taotluse hindamise komisjon.pdf Taotluse hindamise komisjon.pdf

image Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf

image Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta.pdf Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta.pdf

image Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjoni koosseisu muutmine.pdf Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjoni koosseisu muutmine.pdf

image Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf

image Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta.pdf

image Aruandevormid kasusaajale.xls Aruandevormid kasusaajale.xls

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Rae vallas tuleb hulkuva koera või kassi leidmisel vallavalitsuse tööajal E,T,N kell 8-17, K 8-18 ja R 8-14 looma leidmisest teavitada vallavalitsust numbril 6056 781 või 55511750. Tööaja...

Omanikuta loomast teavitamine

Rae vallas tuleb hulkuva koera või kassi leidmisel vallavalitsuse tööajal E,T,N kell 8-17, K 8-18 ja R 8-14 looma leidmisest teavitada vallavalitsust numbril 6056 781 või 55511750. Tööaja...

Jäätmete sorteerimise juhend: Infovoldik Rae vallavalitsuse poolt paigaldatud avalike pakendikonteinerite, vanapaberikonteinerite, ohtlike jäätmete konteinerite ja elektroonikajäätmete...

Jäätmete liigiti sorteerimine

Jäätmete sorteerimise juhend: Infovoldik Rae vallavalitsuse poolt paigaldatud avalike pakendikonteinerite, vanapaberikonteinerite, ohtlike jäätmete konteinerite ja elektroonikajäätmete...

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha...

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha...

1. Miks osadel jäätmevaldajatel uue lepingu sõlmimisega teenus ei odavnenud vaid hoopis kallines? Tõsi on see, et uue lepingu sõlmimisega siiski enamus jäätmevaldajatel jäätmemehuti...

Kolm enam levinud küsimust seoses korraldatud veo rakendumisega 1.oktoobrist

1. Miks osadel jäätmevaldajatel uue lepingu sõlmimisega teenus ei odavnenud vaid hoopis kallines? Tõsi on see, et uue lepingu sõlmimisega siiski enamus jäätmevaldajatel jäätmemehuti...

Seoses Rae vallas jäätmevedaja vahetumisega alates 1.oktoobrist 2013, hakkavad kehtima uued hinnad. Uus jäätmevedaja on AS Eesti Keskkonnateenused. Hinnakiri Rae Vallavalitsus koostöös...

Muutused jäätmeveos alates oktoobrist 2013

Seoses Rae vallas jäätmevedaja vahetumisega alates 1.oktoobrist 2013, hakkavad kehtima uued hinnad. Uus jäätmevedaja on AS Eesti Keskkonnateenused. Hinnakiri Rae Vallavalitsus koostöös...

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud...

Korraldatud jäätmevedu

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud...

Lemmikloomaregister Alates 01. jaanuarist 2011 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Loomaomanik/pidaja peab tagama koera registrisse...

Lemmikloomad

Lemmikloomaregister Alates 01. jaanuarist 2011 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Loomaomanik/pidaja peab tagama koera registrisse...

image Hea tava mesilaste pidamiseks tiheasustusalal.pdf Hea tava mesilaste pidamiseks tiheasustusalal.pdf

Näitan: 1 621-1 640
Elemente lehe kohta 20
of 86