Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.   Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes:  ei saa koos oma vanematega elada...

Perekonnas hooldamine

Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.   Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes:  ei saa koos oma vanematega elada...

Alaealise perekonnanime muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime. Alaealise perekonnanime muudetakse Rae Vallavalitsuse korraldusega.   ...

Perekonnanime muutmine

Alaealise perekonnanime muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime. Alaealise perekonnanime muudetakse Rae Vallavalitsuse korraldusega.   ...

Rae valla lapsesse puutuvates vaidlustes kaasab kohus Rae Vallavalitsuse eestkosteasutusena arvamuse andmiseks. Selle kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist lapsega, tema vanematega ja...

Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

Rae valla lapsesse puutuvates vaidlustes kaasab kohus Rae Vallavalitsuse eestkosteasutusena arvamuse andmiseks. Selle kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist lapsega, tema vanematega ja...

Eestkoste seatakse Rae valla lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse...

Eestkoste seadmine

Eestkoste seatakse Rae valla lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse...

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste...

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste...

Lastekaitseseaduse § 26 kohaselt on abivajav laps see, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra...

Kuhu teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest?

Lastekaitseseaduse § 26 kohaselt on abivajav laps see, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra...

  Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Harjumaa teenusepakkuja kontaktid. Harjumaa kontaktisik erivajadustega lastele tugiteenuste taotlemisel  on...

Erivajadustega lastele tugiteenuste osutamisest 2016—2017

  Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Harjumaa teenusepakkuja kontaktid. Harjumaa kontaktisik erivajadustega lastele tugiteenuste taotlemisel  on...

Majutusettevõtte tunnustamise avaldus   Seadusandlus: Äriseadustik Alkoholiseadus Majutusettevõtetele...

Ettevõtlusinfo

Majutusettevõtte tunnustamise avaldus   Seadusandlus: Äriseadustik Alkoholiseadus Majutusettevõtetele...

Rae vald on soodsa geograafilise asendi ja ettevõtluskeskkonnaga piirkond Eestis. Peamised äri- ja tootmispiirkonnad asuvad valda läbivate magistraalteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja...

Ettevõtlus

Rae vald on soodsa geograafilise asendi ja ettevõtluskeskkonnaga piirkond Eestis. Peamised äri- ja tootmispiirkonnad asuvad valda läbivate magistraalteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja...

Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.*...

Vaata teavitusi

Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.*...

Siin saad teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Sa saad märkida kaardil probleemse koha ja...

Teavita probleemist

Siin saad teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Sa saad märkida kaardil probleemse koha ja...

Näitan: 1 621-1 634
Elemente lehe kohta 20
of 82