« Tagasi

Vaida põhikool saab uuel aastal juurdeehituse

Pikki aastaid oodatud Vaida kooli uuenduskuuriga tehakse algust tuleval kevadel. Projekt näeb ette, et kahes etapis ehitatakse kool nii palju suuremaks, et sinna mahub õppima 216 õpilast, kellele võimaldatakse kõikide teenuste kättesaamist kodukoolist.

„Järgmise õppeaasta alguses tähistatakse 1. septembri aktust juba palju avaramas värske ilmega koolis,“ lubas ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik lisades, et vallavalitsusel on hea meel selle üle, et sisend kooli uuendamiseks on tulnud nii kooli juhtkonna, personali kui kogukonna poolt.

„Ootame põnevusega I etapi ehitustööde algust,“ kõneles koolirahva eest direktor Piret Hallik.

I etapi ehitustöid hakatakse ellu viima 2016.aasta kevadel.  Olulisema tööna toob Sarik välja hoonele tehtava juurdeehituse. Uues osas hakkab asuma kaasaegne söökla koos seni puudu olnud köögiga, samuti muusika- tööõpetuse - ja abiruumiga kunstiklass.

Uude hoone osasse rajatav söögisaal saab olema nii multifunktsionaalne, et võimaldada korraldada erinevaid üritusi.  Eriliseks teeb söögisaali aga see, et see tahetakse hea akustikaga.  Söögisaali suurus saab olema muudetav, sest saali ühte külge on mõeldud ruumi liigendav ruloo, mis eraldab tüdrukute integreeritud õppekööki. 

Piret Hallik  märgib, et lisaks söögisaalile pole ka ehitatav muusikaklass tavaline.  „See eristub selle poolest, et klassiruum saab olema sarnane auditooriumiga, kus klapitavate istmetega toolid on paigaldatud astmeti.“   

Peale juurdeehituse rajamist remonditakse põhjalikult kooli vana hoone osa.  Klassid saavad värske väljanägemise ning õpetajate tuba saab avarama ruumi.  Projekti järgi on ette näha ka kolimist, näiteks keemia ja loodusõpetuse kabinet hakkab asuma endises söögisaalis, kust pääseb otse siseõue.  

„Teise etapi elluviimisel tehakse korda hoone osa, mis jääb vana maja ja spordikompleksi vahele,“ tutvustas Sarik tulevikus planeeritavaid töid.  Sinna rajatakse olemasoleva kuue klassiruumi asemele kaasaegsed ja tänastele normsuurustele vastavad klassiruumid, mille keskele tekib liigendustega avaram osa, kus õpilased saavad lugeda või tundide vaheaegadel mõnusalt aega veeta. Rajatavasse puhkekoridori tulevad vahetunnis puhkamiseks mõnusad „pesad“. Teises etapis ootab ka ees spordisaali laiendus ja garderoobi asemele ehitatakse jõusaal.

Esimese etapi ehitustöödeks on eelarves planeeritud 1 mln eurot ning  tänaste plaanide järgi kuulutatakse välja ehitushange 2016. aasta jaanuari keskel. 

2016. aastal rajatav Vaida põhikooli juurdeehitus. Uues osas hakkab asuma kaasaegne söökla koos seni puudu olnud köögiga, samuti muusika- tööõpetuse - ja abiruumiga kunstiklass.

 

Vaida põhikool peale 2.etapi ehitustöid. Lisaks uutele õpperuumidele laiendatakse spordisaali ja praeguse garderoobi asemele ehitatakse kogu kogukonna jaoks kasutamiseks jõusaal.