Euroopa Parlamendi valimised 2019

15.05.19

 

Euroopa Parlamendi valimise häälte korduslugemise viib Rae valla valimiskomisjon läbi 27. mail 2019 algusega kell 10:00 Rae Vallavalitsuse istungite saalis (Jüri alevik, Aruküla tee 9, II korrus).

Kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Parlamendi valimised 26. mail 2019 Harjumaal

Iga hääleõiguslik kodanik saab aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee  sisestada oma elukoha aadressi ja kaart näitab, millises jaoskonnas ta saab hääletada. Info, millises jaoskonnas hääletada, ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kirjas ka personaalsel valijakaardil, mille väljastab valijatele Siseministeerium. Kodus hääletamiseks esitage kirjalik taotlus valimisjaoskonnale, mille andmed leiate valijakaardilt. Valimispäeval saate kasti koju tellida ka telefoni teel, helistades kuni kella 14-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril, mille leiate valijakaardilt.

Valimisjaoskonnad Rae vallas:

Valimisjaoskond nr 1

Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Peetri Lasteaed-Põhikool. Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga

Kontakt 5411 0040

Valimisjaoskond nr 2

Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Rae Kultuurikeskus. Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Kontakt 5411 0041

Valimisjaoskond nr 3

Kooli tn 18, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 javalimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Lagedi Kool. Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga

Kontakt 5411 0042

Valimisjaoskond nr 4

Laste tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 javalimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Jüri Raamatukogu. Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga

Kontakt 5411 0043

Valimisjaoskond nr 5

Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 javalimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Vaida Raamatukogu

Kontakt 5411 0044

Valimisjaoskond nr 6

Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond

Eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00

Järveküla kool. Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga

Kontakt 5411 0045

 

Lisainfo: www.valimised.ee