« Back

Rae vald ja Tallinn leppisid kokku kergliiklustee lõigu ehitamises Vana- Tartu maantee äärde linna piirides

28. aprillil allkirjastas Rae vallavanem Mart Võrklaev Tallinna Linnavalitsusega koostöölepingu  Vana – Tartu maantee äärde kergliiklustee rajamiseks.

Vallavanem Mart Võrklaev ütles koostöölepingu allakirjutamise järel, et sõlmitud kahe omavalitsuse vaheline kokkulepe on väga oluline, sest nii saab tagatud Vana – Tartu maantee äärde planeeritud teelõigu välja ehitamine Väljaotsa teelt kuni Tartu maanteeni Tallinnas ühes tervikus. Võrklaev lisas, et Rae ja Tallinna vaheline koostöö kergliiklustee rajamise osas tõstab oluliselt ka liiklemise turvalisust, kuna piltlikult öeldes kõnnitee ei saa otsa linna piiri märgi juures ja sealt edasi peaks liikuma mööda sõiduteed.

Kokkuleppe kohaselt projekteerib Rae vald kergliiklustee lõigu Tallinna linnas valla piirilt kuni Tartu maanteeni, kuid linn ehitab selle oma piirides ise välja. 

Rae valla territooriumil on kergliiklustee projekt juba valmis ning tänavu alustatakse kergliiklustee I etapi ehitusega ning juuli lõpus peaks olema valmis teelõik Kindluse teest kuni Vana- Veski teeni.  Järgmise aasta tee-ehituse kavas on kergliiklustee lõik Väljaotsa teelt Tallinnani ja  III etapis ehitatakse välja tee Assakult Kindluse teeni. Kogu kergliiklustee pikkuseks on ligikaudu 5, 7 kilomeetrit.

Kergliiklusteede ehituseks taotlevad mõlemad omavalitsused raha „Linnaliste piirkondade arendamise" meetmest.