Eralasteaiad

Rae valla territooriumil asuvad eralasteaiateenuse pakkujad, kellele on väljastatud tegevusluba:

 

Rae vallas kehtib järgmine koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem Rae vallavalitsusele valla kodulehe E-teenuste kaudu „Eralasteaia toetuse taotluse". See asub rubriigis „Alusharidus".